Besluit van 15 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 september 2020, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (Stb. 2020, 389)

Besluit van 15 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 september 2020, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (Stb. 2020, 389)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 13 oktober 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3047068 Gelet op artikel II van de Wet van 30 september 2020 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (Stb. 2020, 389); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT