Besluit van 15 september 2020, houdende wijziging van het Besluit van 31 augustus 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II tot en met V van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 150) (Stb. 2020, 327)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 15 september 2020, houdende wijziging van het Besluit van 31 augustus 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II tot en met V van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 150) (Stb. 2020, 327)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van 10 september 2020, kenmerk 1742760-209965-WJZ; Gelet op artikel VI, tweede lid, van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het enig artikel van het Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2019002051, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II tot en met V van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 150) (Stb. 2020, 327) wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt «De artikelen II tot en met V» vervangen door «De artikelen II, III en V». 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Artikel IV van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2021 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van de illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT