Besluit van 16 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

Besluit van 16 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 juli 2020, nr. WJZ / 20180232; Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de twintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT