Besluit van 16 maart 2020, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2020 worden uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 maart 2020, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2020 worden uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 13 maart 2020, nr. 2020-0000036067, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid: a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en profil, afgebeeld door een lint, met ter linkerzijde, verticaal weergegeven, de tekst «WILLEM-ALEXANDER» en «KONING DER NEDERLANDEN; b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden het getal «75», afgebeeld door een lint, met daarin de tekst «JAAR» en «VRIJHEID», ter linkerzijde het muntmeestersteken en «2020», en aan de bovenzijde respectievelijk «10 €» en «5 €» en het muntteken. 2. De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS». 3. De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT