Besluit van 17 juni 2020 tot inwerkingtreding van het Besluit belasting- en invorderingsrente

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 17 juni 2020 tot inwerkingtreding van het Besluit belasting- en invorderingsrente

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2020, nr. 2020-0000103153Gelet op artikel 4 van het Besluit belasting- en invorderingsrente;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit belasting- en invorderingsrente, met uitzondering van de artikelen 1 en 3, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel 2 terugwerkt tot en met 1 juni 2020.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 17 juni 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van het Besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT