Besluit van 17 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Waarborgwet 2019 en het Waarborgbesluit 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 17 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Waarborgwet 2019 en het Waarborgbesluit 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 juni 2020, nr. WJZ/19284488; Gelet op artikel 48 van de Waarborgwet 2019 en artikel 2 van het Waarborgbesluit 2019;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Waarborgwet 2019 en het Waarborgbesluit 2019 treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT