Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 15 juni 2020, kenmerk 1627714-200122-WJZ; Gelet op artikel 17 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en artikel 47 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2020 treden in werking:a. de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, en b. het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdelen a en j.

Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 17 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, M.J. van RijnDe Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT