Besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 december 2018, nr. WJZ / 18279877; Gelet op artikel XXI van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en werkt ten aanzien van de artikelen XVII en XVIII terug tot en met 5 november 2012.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 18 december 2018 Willem-Alexander De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT