Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof

Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2019, nr. WJZ/19292683; Gelet op artikel X van de Spoedwet aanpak stikstof;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Spoedwet aanpak stikstof, met uitzondering van artikel IX, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Landbouw, Natuur...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT