Besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 48a van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10.1 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 48a van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10.1 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2439341; Gelet op artikel 53 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 10.9 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 48a van de Uitvoeringswet Algemene verordening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT