Besluit van 20 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2012, 319)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 20 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2012, 319)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. WJZ/694099 (10507), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel VII, eerste lid, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2012, 319); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2012, 319), treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 voor zover het betreft vervanging van artikel 2.137, eerste en tweede lid, van de Mediawet 2008.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT