Besluit van 20 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395) en het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs (Stb. 2019, 396)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 20 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395) en het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs (Stb. 2019, 396)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 november 2019, nr. WJZ/17726420(7500), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel XI van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs en artikel IX van het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wet en het volgende besluit in werking, in de hieronder aangegeven volgorde: a. Artikel I van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs; b. De overige artikelen van de in onderdeel a bedoelde wet en het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 20 november 2019Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de achtentwintigste november 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de normalisering van de ambtelijke aanstelling naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst gerealiseerd. Dit wordt geregeld door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). De Aanpassingswet Wnra past formele wetten daarop aan, met uitzondering van onderwijswetgeving. De Wnra en de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT