Besluit van 21 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen

Besluit van 21 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 16 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 2150907; Gelet op artikel II van het Besluit van 25 oktober 2017 houdende wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 25...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT