Besluit van 21 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Besluit van 21 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129312; Gelet op artikel III van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars treedt in werking met ingang...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT