Besluit van 21 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Besluit van 21 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129312; Gelet op artikel III van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT