Besluit van 24 maart 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen

Besluit van 24 maart 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 29 november 2022, nr. 2022-0000552744; Gelet op artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 december 2022, nr. W04.22.00181/I; Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 20 maart 2023, nr. 2022-0000705999; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 2.17 wordt een lid toegevoegd, luidende:4. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwactiviteiten die verbouwen betreffen. BNa artikel 3.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.6

a (periodieke beoordeling).

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht periodiek een beoordeling te doen van de constructieve veiligheid van dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie bouwwerken. CTabel 3.30 komt te luiden:Tabel 3.30

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

zijde grenzend aan de

binnenlucht

buitenlucht

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

vrijgestelde oppervlakte

toepassing Euroklassen

extra beschermde vluchtroute

beschermde route

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde route

overig

artikel

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.31

3.32

lid

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

*

1

1

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

a

in een woongebouw

1

2

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

2

4

b

andere woonfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

3

Celfunctie

1

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

*

1

1

4

1

1

4

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

2

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

4

4

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

5

Industriefunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

6

Kantoorfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

7

Logiesfunctie

a

in een logiesgebouw

1

2

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

4

4

b

andere logiesfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

8

Onderwijsfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

9

Sportfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

10

Winkelfunctie

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

3

1

2

3

1

2

3

2

*

2

4

4

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

1

2

3

2

*

2

4

4DAan artikel 3.31 wordt een lid toegevoegd, luidende:5. In afwijking van het eerste lid voldoet het beweegbare deel van een deur in een inwendige scheidingsconstructie op een route tussen: a. een gebruiksgebied, een toiletruimte of een badruimte en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert; en b. een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte;

aan brandklasse 4, bepaald volgens NEN 6065.ETabel 4.42 komt te luiden:Tabel 4.42

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

zijde grenzend aan de

bovenzijde

elektrische leidingen

pijpisolatie

binnenlucht

buitenlucht

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

kabels en pijpisolatie

vrijgesteld

dakoppervlak

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

artikel

4.43

4.44

4.45

4.45a

4.46

4.47

4.48

4.43

4.44

4.45

4.45a

4.45a

4.45a

4.45a

lid

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

*

1 en 2

1

1 en 2

1b

3

2b

4

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

a

in een woongebouw

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

Cca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

c

andere woonfunctie

1

3

1

2

4

5

1

2

1

2

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

andere bijeenkomstfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

3

Celfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

B2ca

B2ca

Cca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Cl

Bl

Bl

Dl

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

5

Industriefunctie

a

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

b

andere industriefunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

6

Kantoorfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

7

Logiesfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

8

Onderwijsfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

9

Sportfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

10

Winkelfunctie

1

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

3

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

Cl

Dl

DlFAan artikel 4.43 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. In afwijking van het eerste lid voldoet het beweegbare deel van een deur in een inwendige scheidingsconstructie op een route tussen: a. een gebruiksgebied, een toiletruimte of een badruimte en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert; en b. een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte;

aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.GTabel 4.148A komt te luiden:Tabel 4.148A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

bijna energieneutraal

afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde

aandeel hernieuwbare energie

bijna energieneutraal

artikel

4.149

4.149a

4.149b

4

lid

1

2

3

4

5

*

1

2

3

1

Energiebehoefte

Primair fossiel energiegebruik

Aandeel hernieuwbare energie

[kWh/m2.jr]

[kWh/m2.jr]

[%]

(1) geldt als Als/Ag ≤ 1,83

(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en ≤ 3,0

(3) geldt als Als/Ag > 3,0

(4) geldt als Als/Ag ≤ 1,5

(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en ≤ 3,0

(6) geldt als Als/Ag ≤ 1,8

(7) geldt als Als/Ag > 1,8

1

Woonfunctie

a

woongebouw

1

3

4

5

*

1

2

3

(1) 65

50

40

(2) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

b

woonwagen

1

4

100 + 30 x (Als/Ag – 2,0)

60

50

c

drijvend bouwwerk na 2018

1

4

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

50

50

gerealiseerde ligplaats

d

drijvend bouwwerk andere ligplaats

1

4

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

70

50

e

andere woonfunctie

1

4

5

1

2

3

(4) 55

30

50

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor kinderopvang

1

2

(6) 160

70

40

(7) 160 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

(6) 90

60

30

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

3

Celfunctie

1

2

(6) 160

120

30

(7) 160 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

2

350

130

30

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

(6) 90

50

40

(7) 90 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

(6) 90

40

30

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

7

Logiesfunctie

a

in een logiesgebouw

1

2

(6) 100

130

40

(7) 100 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

b

andere logiesfunctie

1

2

5

(4) 55

40

50

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

8

Onderwijsfunctie

1

2

(6) 190

70

40

(7) 190 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

9

Sportfunctie

1

2

(6) 40

90

30

(7) 40 + 15 x (Als/Ag – 1,8)

10

Winkelfunctie

1

2

(6) 70

60

30

(7) 70 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

–HTabel 4.148B komt te luiden:Tabel 4.148B

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

afbakening maatwerkregels bijna energieneutraal

thermische isolatie, warmteweerstand

thermische isolatie, warmtedoorgangscoëfficiënt

luchtvolumestroom

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT