Besluit van 24 september 2020 tot inwerkingtreding van een artikel en enkele onderdelen van de Verzamelspoedwet COVID-19, het Besluit belasting- en invorderingsrente en het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 september 2020 tot inwerkingtreding van een artikel en enkele onderdelen van de Verzamelspoedwet COVID-19, het Besluit belasting- en invorderingsrente en het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 september 2020, nr. 2020-0000176339;Gelet op artikel 8 van de Verzamelspoedwet COVID-19, artikel 4 van het Besluit belasting- en invorderingsrente en artikel II van het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2020 treden in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:a. de artikelen 3, onderdeel C, en 5, onderdeel B, van de Verzamelspoedwet COVID-19; b. artikel 1 van het Besluit belasting- en invorderingsrente; c. artikel I, onderdelen 1 tot en met 3, van het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355).

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 september 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT