Besluit van 26 april 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen

Besluit van 26 april 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 april 2024, nr. IenW/BSK-2024/119852, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT