Besluit van 27 augustus 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering verordening SFTR

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 augustus 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering verordening SFTR

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 juli 2018, nr. 2018-0000119494, directie Financiële Markten; Gelet op artikel II van de Wet uitvoering verordening SFTR; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet uitvoering verordening SFTR treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT