Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 maart 2020, nr. WJZ / 20070780, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister voor Rechtsbescherming; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Tijdelijke wet Groningen;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onverminderd artikel 29, tweede lid, van de Tijdelijke wet Groningen treedt de Tijdelijke wet Groningen in werking op 1 juli 2020.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 27 maart 2020Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de negentiende juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Tijdelijke wet Groningen voorziet in een wettelijke regeling van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT