Besluit van 27 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2018 en van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2018 en van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 november 2018, 2018-0000179210, directie Financiële Markten; Gelet op de artikelen XII van de Wijzigingswet financiële markten 2018 en VII van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2019 treden in werking: a. de Wijzigingswet financiële markten 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel Ga; b. artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 27 november 2018 Willem-Alexander De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negentiende december 2018 De Minister van Justitie en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT