Besluit van 28 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Besluit van 28 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 28 juni 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 4724581; Gelet op artikel VI, eerste lid, van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking met ingang van 15 november 2023.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 28 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de vijfde juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, door het risico op misbruik van de regeling te verkleinen en de rechtsbescherming voor schuldeisers te verbeteren. De verwachting is dat de turboliquidatie hierdoor als instrument geschikter wordt voor eenvoudige, bonafide bedrijfsbeëindigingen, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers die daarvan gebruik willen maken. Deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT