Besluit van 28 november 2019, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en H, van het besluit van 29 oktober 2018 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 28 november 2019, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en H, van het besluit van 29 oktober 2018 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 november 2019, nr. WJZ / 19275745; Gelet op artikel III van het besluit van 29 oktober 2018 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdelen C en H, van het besluit van 29 oktober 2018 tot wijziging van het Besluit gebruik...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT