Besluit van 29 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 29 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 26 november 2018, 2018-0000202503, directie Financiële Markten; Gelet op artikel V van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2018; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT