Besluit van 3 december 2019, houdende aanpassing van de instellingsbesluiten van de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 3 december 2019, houdende aanpassing van de instellingsbesluiten van de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 november 2019, nr. 2019-0000627736; Gelet op artikel 2 van het Statuut voor het Koninkrijk;Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I INSTELLINGSBESLUIT KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Artikel 4 van het Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid. 2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden: 1. Het namens de Staat aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de directeur van het Kabinet geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met de Gouverneur. 3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden: 2. Onze Minister verleent volmacht aan de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om namens de Staat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen met de medewerkers van het Kabinet. 4. In het derde lid (nieuw) wordt «het mandaat» vervangen door «de volmacht».

ARTIKEL II INSTELLINGSBESLUIT KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO

Artikel 4 van het Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid. 2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden: 1. Het namens de Staat aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de directeur van het Kabinet geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met de Gouverneur. 3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden: 2. Onze Minister verleent volmacht aan de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om namens de Staat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen met de medewerkers van het Kabinet. 4. In het derde lid (nieuw) wordt «het mandaat» vervangen door «de volmacht».

ARTIKEL III INSTELLINGSBESLUIT KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

Artikel 4 van het Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten wordt als volgt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT