Besluit van 31 augustus 2020, houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege de opname van een nieuwe vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 31 augustus 2020, houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege de opname van een nieuwe vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juli 2020, kenmerk 1718546-207936-WJZ; Gelet op artikel 6b, eerste en derde lid, van de Wet publieke gezondheid;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 2020, No.W13.20.0281/III); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 augustus 2020, kenmerk 1718536-207936-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 11, tweede lid, onderdeel a, wordt «en infectie veroorzaakt door meningokokken groep C (MenC)» vervangen door «en infectie veroorzaakt door meningokokken groep C (MenC) en groep W (MenW);».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 31 augustus 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Uitgegeven de negende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Inleiding

  Met deze wijziging van artikel 11 van het Besluit publieke gezondheid wordt de vaccinatie tegen meningokokken uitgebreid. Met deze toevoeging wordt het in artikel 6b, eerste en derde lid, van de Wet publieke gezondheid bedoelde vaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma; hierna: RVP) uitgebreid.

 2. Toegevoegde vaccinaties

  In artikel 11, tweede lid, onderdeel a, is de vaccinatie tegen een infectie veroorzaakt door meningokokken groep W (MenW) voor alle personen tot 18 jaar toegevoegd aan het RVP.

  Voor het overige is het vaccinatieaanbod inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

 3. Meningokokken groep W

  Met opname van vaccinatie tegen meningokokken W is het advies van de Gezondheidsraad van december 2018 overgenomen om peuters van 14 maanden en alle kinderen in het jaar dat zij 14 worden, te vaccineren tegen meningokokken groep C en W. Een vaccin tegen MenC op de peuterleeftijd was al opgenomen in het RVP sinds 2002. Ziektegevallen door MenW namen de afgelopen jaren vooral toe bij kinderen jonger dan 2 jaar en adolescenten van 14 tot 24 jaar. Daarom...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT