Besluit van 31 augustus 2020, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van Besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen (Stb. 2020, 152)

Besluit van 31 augustus 2020, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van Besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen (Stb. 2020, 152)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 augustus 2020, nr. WJZ / 20188360; Gelet op artikel II van het besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen (Stb. 2020, 152); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT