Besluit van 4 november 2020, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Besluit van 4 november 2020, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2020, kenmerk 1699470-206311-WJZ; Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2020, no.W13.20.0358/III); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 2020, kenmerk 1699463-206311-WJZ ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Lijst I behorende bij de Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:1. Na de tekst die betrekking heeft op het middel ADB-CHMINACA, MAB-CHMINACA wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

ADB-FUBINACA;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

N-[1-amimo-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl]-1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H inzadol-3-carboxamide;2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel ethylmorfine wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

N-Ethylnorpentylon, N-ethylpentylon (efylon);c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentaan-1-on;3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel folcodine wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA);c. in de kolom «nadere omschrijving»:

methyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoaat. 4. Na de tekst die betrekking heeft op het middel oripavine wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

Orthofluorfentanyl;b. in de kolom «andere benamingen»:

2-fluorfentanyl;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

N-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]propaanamide; 5. Na de tekst die betrekking heeft op het middel oxymorfon wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

Parafluorbutyrylfentanyl;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

N-(4-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]butaanamide;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT