Besluit van 5 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 5 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2014, nr. WJZ/665595(10509), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het tijdstip, bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt bepaald op 15 november 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 5 november 2014 Willem-Alexander De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de dertiende november 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Stichting Waarborgfonds HBO is in 1993 opgericht toen het economische claimrecht door de hogescholen van het Rijk werd overgenomen. De hogescholen hebben het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT