Besluit van 5 november 2018, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2018 worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Wageningen University & Research

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 5 november 2018, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2018 worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Wageningen University & Research

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 29 oktober 2018, nr. 2018-0000172767, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Wageningen University & Research zijn: a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en profil, omgeven door een geabstraheerde vorm van een zonnebloem, met daaromheen langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN»; b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden wordt een cirkel van zonnebloemzaden weergegeven, met daarbinnen aan de rechterkant een in reliëf afgebeelde erlenmeyer, aan de onderzijde een ontspruitende plant, aan de linkerzijde twee cirkels, met in de bovenste cirkel de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO», en in de onderste cirkel het logo van Wageningen University & Research, en langs de rand aan de bovenzijde de tekst «WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH», in het midden links het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en rechts het teken van de Muntmeester en aan de onderzijde langs de rand de tekst «100 JAAR» en «1918-2018». 2. De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS». 3. De tien-euromunt heeft een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT