Besluit van 6 december 2018 tot inwerkingtreden van het Besluit van 25 september 2018 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de aanspraken op verlof wegens ziekte en van het Besluit dienstreizen defensie in het kader van de efficiëntie van declaraties (Stb 2018,402)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 6 december 2018 tot inwerkingtreden van het Besluit van 25 september 2018 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de aanspraken op verlof wegens ziekte en van het Besluit dienstreizen defensie in het kader van de efficiëntie van declaraties (Stb 2018,402)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 november 2018, nr. BS2018029406Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit van 25 september 2018 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de aanspraken op verlof wegens ziekte en van het Besluit dienstreizen defensie in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT