Besluit van 7 oktober 2017, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 oktober, tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met bepalingen over de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee

Besluit van 7 oktober 2017, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 oktober, tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met bepalingen over de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 oktober 2017, nr. WJZ 17150320; Gelet op artikel II van het Besluit van 7 oktober, tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met bepalingen over de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 7 oktober, tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT