Besluit van 9 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Besluit van 9 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2020-0000093914; Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn;Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn treedt in werking met ingang van 30 juli 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 9 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de vijftiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn met ingang van 30 juli 2020 in werking. Dit is de uiterste implementatiedatum, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de herzieningsrichtlijn1. Ingevolge het derde lid is de richtlijn op de sector wegvervoer eerst van toepassing vanaf de datum van toepassing van een wetgevingshandeling tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT