Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 26 maart 2019, houdende vaststelling van diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 2016 alsmede wijziging van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015 en het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen (Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 februari 2019, nr. 2019-0000069024, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2019, nr. W04.19.0044/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2019, nr. 2019-0000114877, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 1

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 1 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

Artikel 2

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 2 genoemde provincies de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 2. Integratie-uitkeringen aan gemeenten

Artikel 3

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 3 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde integratie-uitkeringen.

§ 3. Wijziging van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015

Artikel 4

In bijlage 1 van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015 wordt de tabel die betrekking heeft op de uitkering LHBT Emancipatiebeleid als volgt gewijzigd: 1. Voor de gemeente Amsterdam wordt « € 325.000» vervangen door «€ 175.000». 2. Voor de gemeenten Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht wordt «€ 25.000» telkens vervangen door «€ 75.000».

§ 4. Wijziging van het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Artikel 5

Het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 27 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:k. De gemeenten, genoemd in bijlage 27k, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag. BAan artikel 29ss wordt een lid toegevoegd, luidende:4. In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-d, de in die bijlage genoemde uitkering. CAan artikel 29xx wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:f. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-f, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag. DDe bijlagen behorend bij het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen worden als volgt gewijzigd: 1. Na bijlage 27j wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 27k. 2. Na bijlage 29ss-c wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29ss-d. 3. Na bijlage 29xx-e wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29xx-f.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6
  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 2. De artikelen 1 tot en met 3 werken terug tot en met 1 januari 2016. 3. Artikel 4 werkt terug tot en met 1 januari 2015. 4. Artikel 5 werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 26 maart 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. OllongrenDe Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Uitgegeven de vijfentwintigste april 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage 1, behorend bij artikel 1 van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016

A58 Aansluiting Goes

Gemeente

Uitkering 2016

Goes

€ 3.795.763

Totaal

€ 3.795.763Actieplan Luchtkwaliteit

Gemeente

Uitkering 2016

Amsterdam

€ 2.000.000

Rotterdam

€ 7.865.000

Totaal

€ 9.865.000Bedrijventerreinen (herstructurering)

Gemeente

Uitkering 2016

Rotterdam

€ 521.738

Totaal

€ 521.738Beeldende kunst en vormgeving

Gemeente

Uitkering 2016

Alkmaar

€ 150.000

Almere

€ 150.000

Amersfoort

€ 150.000

Amsterdam

€ 2.605.874

Apeldoorn

€ 150.000

Arnhem

€ 374.923

Assen

€ 150.000

Breda

€ 150.000

Delft

€ 150.000

Deventer

€ 150.000

Dordrecht

€ 150.000

Ede

€ 150.000

Eindhoven

€ 550.226

Emmen

€ 150.000

Enschede

€ 404.571

Groningen

€ 473.748

Haarlem

€ 150.000

Haarlemmermeer

€ 150.000

Heerlen

€ 150.000

Leeuwarden

€ 150.000

Leiden

€ 150.000

Lelystad

€ 150.000

Maastricht

€ 324.169

Middelburg

€ 150.000

Nijmegen

€ 150.000

Rotterdam

€ 2.111.492

’s-Gravenhage

€ 1.654.253

’s-Hertogenbosch

€ 150.000

Sittard-Geleen

€ 150.000

Tilburg

€ 150.000

Utrecht

€ 951.227

Venlo

€ 150.000

Westland

€ 150.000

Zaanstad

€ 150.000

Zoetermeer

€ 150.000

Zwolle

€ 150.000

Totaal

€ 13.500.483Beter benutten

Gemeente

Uitkering 2016

Leeuwarden

€ 168.000

Utrecht

€ 2.146.000

Zwolle

€ 125.000

Totaal

€ 2.439.000Bevolkingsdaling

Gemeente

Uitkering 2016

Achtkarspelen

€ 326.571

De Marne

€ 236.639

Delfzijl

€ 1.509.824

Doetinchem

€ 1.012.240

Heerlen

€ 3.910.787

Maastricht

€ 844.762

Oldambt

€ 2.242.805

Sittard-Geleen

€ 765.230

Terneuzen

€ 395.667

Totaal

€ 11.244.525Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid

Gemeente

Uitkering 2016

Apeldoorn

€ 20.000

Leeuwarden

€ 17.000

Leiden

€ 20.000

Nijmegen

€ 20.000

Totaal

€ 77.000Bijdrage Expositie The STEC Food Eindhoven

Gemeente

Uitkering 2016

Eindhoven

€ 250.000

Totaal

€ 250.000Bodemsanering

Gemeente

Uitkering 2016

Alkmaar

€ 686.758

Almelo

€ 667.224

Amersfoort

€ 787.187

Amsterdam

€ 11.514.191

Arnhem

€ 779.153

Breda

€ 966.567

Deventer

€ 627.472

Dordrecht

€ 1.452.197

Eindhoven

€ 1.518.374

Emmen

€ 1.808.396

Enschede

€ 1.576.950

Groningen

€ 798.268

Haarlem

€ 1.377.360

Heerlen

€ 540.996

Helmond

€ 599.866

Hengelo O

€ 841.951

Leeuwarden

€ 644.514

Leiden

€ 563.208

Maastricht

€ 715.286

Nijmegen

€ 1.166.307

Rotterdam

€ 14.891.700

Schiedam

€ 497.089

’s-Gravenhage

€ 1.545.264

’s-Hertogenbosch

€ 762.925

Tilburg

€ 1.361.764

Utrecht

€ 2.357.741

Venlo

€ 844.094

Zaanstad

€ 3.751.938

Zwolle

€ 807.526

Totaal

€ 56.452.266Business Marathon Smart Mobility

Gemeente

Uitkering 2016

Utrecht

€ 41.000

Totaal

€ 41.000Buurtsportcoaches

Gemeente

Uitkering 2016

Aa en Hunze

€ 100.188

Aalburg

€ 43.800

Aalsmeer

€ 88.080

Aalten

€ 50.040

Achtkarspelen

€ 120.612

Alblasserdam

€ 73.200

Albrandswaard

€ 79.680

Alkmaar

€ 406.824

Almelo

€ 299.460

Almere

€ 902.244

Alphen aan den Rijn

€ 447.120

Alphen-Chaam

€ 28.600

Ameland

€ 27.600

Amersfoort

€ 624.588

Amstelveen

€ 124.920

Amsterdam

€ 2.546.928

Apeldoorn

€ 617.136

Appingedam

€ 43.884

Arnhem

€ 508.944

Assen

€ 277.380

Asten

€ 71.208

Baarn

€ 79.920

Barendrecht

€ 145.000

Barneveld

€ 262.752

Bedum

€ 46.196

Beek

€ 62.652

Beemster

€ 25.600

Beesel

€ 54.372

Bellingwedde

€ 32.568

Berg en Dal

€ 131.928

Bergeijk

€ 77.556

Bergen L

€ 54.648

Bergen NH

€ 81.400

Bergen op Zoom

€ 253.368

Berkelland

€ 186.852

Bernheze

€ 57.480

Best

€ 75.360

Beuningen

€ 112.608

Beverwijk

€ 141.036

Binnenmaas

€ 64.000

Bladel

€ 81.420

Bloemendaal

€ 67.400

Bodegraven-Reeuwijk

€ 106.000

Boekel

€ 39.600

Borger-Odoorn

€ 103.500

Borne

€ 90.528

Borsele

€ 101.292

Boxmeer

€ 123.096

Boxtel

€ 89.400

Breda

€ 650.532

Brielle

€ 27.000

Bronckhorst

€ 134.400

Brummen

€ 75.120

Brunssum

€ 100.464

Bunnik

€ 26.400

Bunschoten

€ 40.920

Buren

€ 63.520

Capelle aan den IJssel

€ 223.920

Castricum

€ 106.000

Coevorden

€ 61.680

Cranendonck

€ 77.556

Cromstrijen

€ 51.336

Cuijk

€ 101.844

Culemborg

€ 91.800

Dalfsen

€ 52.680

Dantumadiel

€ 85.008

De Bilt

€ 123.800

De Fryske Marren

€ 222.221

De Marne

€ 30.600

De Ronde Venen

€ 191.820

De Wolden

€ 99.636

Delft

€ 301.944

Delfzijl

€ 45.000

Den Helder

€ 218.868

Deurne

€ 131.376

Deventer

€ 390.540

Diemen

€ 91.908

Dinkelland

€ 121.992

Doesburg

€ 35.200

Doetinchem

€ 229.356

Dongen

€ 104.052

Dongeradeel

€ 107.640

Dordrecht

€ 474.720

Drechterland

€ 81.420

Drimmelen

€ 76.800

Dronten

€ 178.020

Druten

€ 79.764

Duiven

€ 123.924

Echt-Susteren

€ 112.332

Edam-Volendam

€ 149.232

Ede

€ 348.400

Eemsmond

€ 51.000

Eersel

€ 75.072

Eijsden-Margraten

€ 54.372

Eindhoven

€ 715.944

Elburg

€ 101.292

Emmen

€ 421.452

Enkhuizen

€ 70.656

Enschede

€ 571.596

Epe

€ 127.236

Ermelo

€ 93.840

Etten-Leur

€ 118.800

Ferwerderadiel

€ 38.916

Franekeradeel

€ 74.880

Geertruidenberg

€ 79.488

Geldermalsen

€ 69.760

Geldrop-Mierlo

€ 65.760

Gemert-Bakel

€ 101.760

Gennep

€ 64.308

Giessenlanden

€ 64.584

Gilze en Rijen

€ 104.880

Goeree-Overflakkee

€ 174.000

Goes

€ 140.208

Goirle

€ 62.200

Gooise Meren

€ 108.192

Gorinchem

€ 138.828

Gouda

€ 303.600

Grave

€ 53.820

Groningen

€ 512.532

Grootegast

€ 57.960

Gulpen-Wittem

€ 22.320

Haaksbergen

€ 72.600

Haarlem

€ 531.852

Haarlemmerliede Spaarnwoude

€ 23.460

Haarlemmermeer

€ 616.032

Halderberge

€ 64.320

Hardenberg

€ 266.064

Harderwijk

€ 182.988

Hardinxveld-Giessendam

€ 84.180

Haren

€ 44.320

Harlingen

€ 62.376

Hattem

€ 49.956

Heemskerk

€ 154.836

Heemstede

€ 59.040

Heerde

€ 53.400

Heerenveen

€ 199.257

Heerhugowaard

€ 160.400

Heerlen

€ 295.872

Heeze-Leende

€ 61.272

Heiloo

€ 64.400

Hellendoorn

€ 149.040

Hellevoetsluis

€ 68.400

Helmond

€ 317.520

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 118.404

Hengelo O

€ 330.924

Het Bildt

€ 48.576

Heusden

€ 182.988

Hillegom

€ 68.880

Hilvarenbeek

€ 49.000

Hilversum

€ 135.600

Hof van Twente

€ 143.520

Hollands Kroon

€ 204.516

Hoogeveen

€ 219.972

Hoogezand-Sappemeer

€ 131.376

Hoorn

€ 247.440

Horst aan de Maas

€ 173.052

Houten

€ 231.564

Huizen

€ 175.812

Hulst

€ 90.960

IJsselstein

€ 141.360

Kaag en Braassem

€ 94.560

Kampen

€ 229.908

Kapelle

€ 55.476

Katwijk

€ 277.932

Koggenland

€ 84.240

Krimpen aan den...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT