Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 26 maart 2019, houdende vaststelling van diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 2016 alsmede wijziging van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015 en het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen (Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 februari 2019, nr. 2019-0000069024, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2019, nr. W04.19.0044/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2019, nr. 2019-0000114877, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 1

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 1 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

Artikel 2

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 2 genoemde provincies de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 2. Integratie-uitkeringen aan gemeenten

Artikel 3

In het jaar 2016 ontvangen de in bijlage 3 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde integratie-uitkeringen.

§ 3. Wijziging van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015

Artikel 4

In bijlage 1 van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015 wordt de tabel die betrekking heeft op de uitkering LHBT Emancipatiebeleid als volgt gewijzigd: 1. Voor de gemeente Amsterdam wordt « € 325.000» vervangen door «€ 175.000». 2. Voor de gemeenten Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht wordt «€ 25.000» telkens vervangen door «€ 75.000».

§ 4. Wijziging van het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Artikel 5

Het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 27 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:k. De gemeenten, genoemd in bijlage 27k, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag. BAan artikel 29ss wordt een lid toegevoegd, luidende:4. In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-d, de in die bijlage genoemde uitkering. CAan artikel 29xx wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:f. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-f, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag. DDe bijlagen behorend bij het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen worden als volgt gewijzigd: 1. Na bijlage 27j wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 27k. 2. Na bijlage 29ss-c wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29ss-d. 3. Na bijlage 29xx-e wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29xx-f.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 2. De artikelen 1 tot en met 3 werken terug tot en met 1Â januari 2016. 3. Artikel 4 werkt terug tot en met 1Â januari 2015. 4. Artikel 5 werkt terug tot en met 1Â januari 2014.

  Artikel 7

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016.

  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 26 maart 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. OllongrenDe Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

  Uitgegeven de vijfentwintigste april 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

  Bijlage 1, behorend bij artikel 1 van het Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016

  A58 Aansluiting Goes

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Goes

  € 3.795.763

  Totaal

  € 3.795.763Actieplan Luchtkwaliteit

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Amsterdam

  € 2.000.000

  Rotterdam

  € 7.865.000

  Totaal

  € 9.865.000Bedrijventerreinen (herstructurering)

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Rotterdam

  € 521.738

  Totaal

  € 521.738Beeldende kunst en vormgeving

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Alkmaar

  € 150.000

  Almere

  € 150.000

  Amersfoort

  € 150.000

  Amsterdam

  € 2.605.874

  Apeldoorn

  € 150.000

  Arnhem

  € 374.923

  Assen

  € 150.000

  Breda

  € 150.000

  Delft

  € 150.000

  Deventer

  € 150.000

  Dordrecht

  € 150.000

  Ede

  € 150.000

  Eindhoven

  € 550.226

  Emmen

  € 150.000

  Enschede

  € 404.571

  Groningen

  € 473.748

  Haarlem

  € 150.000

  Haarlemmermeer

  € 150.000

  Heerlen

  € 150.000

  Leeuwarden

  € 150.000

  Leiden

  € 150.000

  Lelystad

  € 150.000

  Maastricht

  € 324.169

  Middelburg

  € 150.000

  Nijmegen

  € 150.000

  Rotterdam

  € 2.111.492

  ’s-Gravenhage

  € 1.654.253

  ’s-Hertogenbosch

  € 150.000

  Sittard-Geleen

  € 150.000

  Tilburg

  € 150.000

  Utrecht

  € 951.227

  Venlo

  € 150.000

  Westland

  € 150.000

  Zaanstad

  € 150.000

  Zoetermeer

  € 150.000

  Zwolle

  € 150.000

  Totaal

  € 13.500.483Beter benutten

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Leeuwarden

  € 168.000

  Utrecht

  € 2.146.000

  Zwolle

  € 125.000

  Totaal

  € 2.439.000Bevolkingsdaling

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Achtkarspelen

  € 326.571

  De Marne

  € 236.639

  Delfzijl

  € 1.509.824

  Doetinchem

  € 1.012.240

  Heerlen

  € 3.910.787

  Maastricht

  € 844.762

  Oldambt

  € 2.242.805

  Sittard-Geleen

  € 765.230

  Terneuzen

  € 395.667

  Totaal

  € 11.244.525Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Apeldoorn

  € 20.000

  Leeuwarden

  € 17.000

  Leiden

  € 20.000

  Nijmegen

  € 20.000

  Totaal

  € 77.000Bijdrage Expositie The STEC Food Eindhoven

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Eindhoven

  € 250.000

  Totaal

  € 250.000Bodemsanering

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Alkmaar

  € 686.758

  Almelo

  € 667.224

  Amersfoort

  € 787.187

  Amsterdam

  € 11.514.191

  Arnhem

  € 779.153

  Breda

  € 966.567

  Deventer

  € 627.472

  Dordrecht

  € 1.452.197

  Eindhoven

  € 1.518.374

  Emmen

  € 1.808.396

  Enschede

  € 1.576.950

  Groningen

  € 798.268

  Haarlem

  € 1.377.360

  Heerlen

  € 540.996

  Helmond

  € 599.866

  Hengelo O

  € 841.951

  Leeuwarden

  € 644.514

  Leiden

  € 563.208

  Maastricht

  € 715.286

  Nijmegen

  € 1.166.307

  Rotterdam

  € 14.891.700

  Schiedam

  € 497.089

  ’s-Gravenhage

  € 1.545.264

  ’s-Hertogenbosch

  € 762.925

  Tilburg

  € 1.361.764

  Utrecht

  € 2.357.741

  Venlo

  € 844.094

  Zaanstad

  € 3.751.938

  Zwolle

  € 807.526

  Totaal

  € 56.452.266Business Marathon Smart Mobility

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Utrecht

  € 41.000

  Totaal

  € 41.000Buurtsportcoaches

  Gemeente

  Uitkering 2016

  Aa en Hunze

  € 100.188

  Aalburg

  € 43.800

  Aalsmeer

  € 88.080

  Aalten

  € 50.040

  Achtkarspelen

  € 120.612

  Alblasserdam

  € 73.200

  Albrandswaard

  € 79.680

  Alkmaar

  € 406.824

  Almelo

  € 299.460

  Almere

  € 902.244

  Alphen aan den Rijn

  € 447.120

  Alphen-Chaam

  € 28.600

  Ameland

  € 27.600

  Amersfoort

  € 624.588

  Amstelveen

  € 124.920

  Amsterdam

  € 2.546.928

  Apeldoorn

  € 617.136

  Appingedam

  € 43.884

  Arnhem

  € 508.944

  Assen

  € 277.380

  Asten

  € 71.208

  Baarn

  € 79.920

  Barendrecht

  € 145.000

  Barneveld

  € 262.752

  Bedum

  € 46.196

  Beek

  € 62.652

  Beemster

  € 25.600

  Beesel

  € 54.372

  Bellingwedde

  € 32.568

  Berg en Dal

  € 131.928

  Bergeijk

  € 77.556

  Bergen L

  € 54.648

  Bergen NH

  € 81.400

  Bergen op Zoom

  € 253.368

  Berkelland

  € 186.852

  Bernheze

  € 57.480

  Best

  € 75.360

  Beuningen

  € 112.608

  Beverwijk

  € 141.036

  Binnenmaas

  € 64.000

  Bladel

  € 81.420

  Bloemendaal

  € 67.400

  Bodegraven-Reeuwijk

  € 106.000

  Boekel

  € 39.600

  Borger-Odoorn

  € 103.500

  Borne

  € 90.528

  Borsele

  € 101.292

  Boxmeer

  € 123.096

  Boxtel

  € 89.400

  Breda

  € 650.532

  Brielle

  € 27.000

  Bronckhorst

  € 134.400

  Brummen

  € 75.120

  Brunssum

  € 100.464

  Bunnik

  € 26.400

  Bunschoten

  € 40.920

  Buren

  € 63.520

  Capelle aan den IJssel

  € 223.920

  Castricum

  € 106.000

  Coevorden

  € 61.680

  Cranendonck

  € 77.556

  Cromstrijen

  € 51.336

  Cuijk

  € 101.844

  Culemborg

  € 91.800

  Dalfsen

  € 52.680

  Dantumadiel

  € 85.008

  De Bilt

  € 123.800

  De Fryske Marren

  € 222.221

  De Marne

  € 30.600

  De Ronde Venen

  € 191.820

  De Wolden

  € 99.636

  Delft

  € 301.944

  Delfzijl

  € 45.000

  Den Helder

  € 218.868

  Deurne

  € 131.376

  Deventer

  € 390.540

  Diemen

  € 91.908

  Dinkelland

  € 121.992

  Doesburg

  € 35.200

  Doetinchem

  € 229.356

  Dongen

  € 104.052

  Dongeradeel

  € 107.640

  Dordrecht

  € 474.720

  Drechterland

  € 81.420

  Drimmelen

  € 76.800

  Dronten

  € 178.020

  Druten

  € 79.764

  Duiven

  € 123.924

  Echt-Susteren

  € 112.332

  Edam-Volendam

  € 149.232

  Ede

  € 348.400

  Eemsmond

  € 51.000

  Eersel

  € 75.072

  Eijsden-Margraten

  € 54.372

  Eindhoven

  € 715.944

  Elburg

  € 101.292

  Emmen

  € 421.452

  Enkhuizen

  € 70.656

  Enschede

  € 571.596

  Epe

  € 127.236

  Ermelo

  € 93.840

  Etten-Leur

  € 118.800

  Ferwerderadiel

  € 38.916

  Franekeradeel

  € 74.880

  Geertruidenberg

  € 79.488

  Geldermalsen

  € 69.760

  Geldrop-Mierlo

  € 65.760

  Gemert-Bakel

  € 101.760

  Gennep

  € 64.308

  Giessenlanden

  € 64.584

  Gilze en Rijen

  € 104.880

  Goeree-Overflakkee

  € 174.000

  Goes

  € 140.208

  Goirle

  € 62.200

  Gooise Meren

  € 108.192

  Gorinchem

  € 138.828

  Gouda

  € 303.600

  Grave

  € 53.820

  Groningen

  € 512.532

  Grootegast

  € 57.960

  Gulpen-Wittem

  € 22.320

  Haaksbergen

  € 72.600

  Haarlem

  € 531.852

  Haarlemmerliede Spaarnwoude

  € 23.460

  Haarlemmermeer

  € 616.032

  Halderberge

  € 64.320

  Hardenberg

  € 266.064

  Harderwijk

  € 182.988

  Hardinxveld-Giessendam

  € 84.180

  Haren

  € 44.320

  Harlingen

  € 62.376

  Hattem

  € 49.956

  Heemskerk

  € 154.836

  Heemstede

  € 59.040

  Heerde

  € 53.400

  Heerenveen

  â¬Â...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT