Besluit van 27 juli 1998, houdende wijziging van onder meer het Formatiebesluit W.V.O. in verband met verhoging van de formatie leraren in het voortgezet onderwijs en van het Besluit informatievoorziening WVO in verband met enkele technische aanpassingen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

487

Besluit van 27 juli 1998, houdende wijziging van onder meer het Formatiebesluit W.V.O. in verband met verhoging van de formatie leraren in het voortgezet onderwijs en van het Besluit informatievoorziening WVO in verband met enkele technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 5 juni 1998, nr. 1998/23620 (3722), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 84, 103 en 103a van de Wet op het voortgezet onderwijs en op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs; De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 1998, nr. WO5.98.0236); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 22 juli 1998, nr. 1998/31411 (3722), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING FORMATIEBESLUIT W.V.O.

Het Formatiebesluit W.V.O.1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2

wordt vervangen door:

Artikel 2 Vast aantal formatieplaatsen voor leraren

Het in artikel 84, derde lid, van de wet bedoelde vaste aantal formatieplaatsen in verband met de personeelscategorie van de leraren bedraagt, onverminderd artikel 6, tweede lid, voor de school of scholengemeenschap het aantal volgens onderstaande tabellen.

Staatsblad 1998 487 1

Vaste aantal formatieplaatsen categoriale school

School: Formatieplaatsen: v.b.o. met aantal v.b.o.-afdelingen: 1 of 2 1,73 3 of meer 2,44 m.a.v.o. 1,98 h.a.v.o. 2,07 atheneum 2,07 gymnasium 2,07 lyceum 3,28

Vaste aantal formatieplaatsen scholengemeenschappen

Scholengemeenschap: Formatieplaatsen: 2,15 2,68 3,20 3,41 3,45 3,89 3,95 4,67 4,70 v.b.o.-m.a.v.o. x v.b.o.-m.a.v.o.-h.a.v.o. x v.b.o.-h.a.v.o. x v.b.o.-h.a.v.o.-v.w.o. x v.b.o.-v.w.o. x v.b.o.-m.a.v.o.-v.w.o. x v.b.o.-m.a.v.o.-h.a.v.o.-v.w.o. met aantal v.b.o.-afdelingen: - 1 of 2 x - 3, 4 of 5 x - 6 of meer x m.a.v.o.-h.a.v.o. x m.a.v.o.-h.a.v.o.-atheneum x m.a.v.o.-h.a.v.o.-gymnasium x m.a.v.o.-h.a.v.o.-lyceum x m.a.v.o.-atheneum x m.a.v.o.-gymnasium x m.a.v.o.-lyceum x h.a.v.o.-atheneum x h.a.v.o.-gymnasium x h.a.v.o.-lyceum x

B

In artikel 3, derde lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Scholen: Ratio: v.b.o. 1/21,41 h.a.v.o. 1/24,63 m.a.v.o. 1/24,63 atheneum 1/24,63 gymnasium 1/24,63 lyceum 1/24,63

Scholengemeenschappen: Ratio: v.b.o.-m.a.v.o. 1/21,89 v.b.o.-m.a.v.o.-h.a.v.o. 1/21,28 v.b.o.-h.a.v.o. 1/21.28 v.b.o.-h.a.v.o.-v.w.o. 1/21,28 v.b.o.-v.w.o. 1/21,28 v.b.o.-m.a.v.o.-v.w.o. 1/21,28 v.b.o.-m.a.v.o.-h.a.v.o.-v.w.o. 1/21,28 m.a.v.o.-h.a.v.o. 1/24,60 m.a.v.o.-h.a.v.o.-atheneum 1/24,60 m.a.v.o.-h.a.v.o.-gymnasium 1/24,60 m.a.v.o.-h.a.v.o.-lyceum 1/24,60 m.a.v.o.-atheneum 1/24,60 m.a.v.o.-gymnasium 1/24,60 m.a.v.o.-lyceum 1/24,60 h.a.v.o.-atheneum 1/24,63 h.a.v.o.-gymnasium 1/24,63 h.a.v.o.-lyceum 1/24,63

Staatsblad 1998 487 2

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT INFORMATIEVOORZIENING WVO

Het Besluit informatievoorziening WVO2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 vervalt: , en met dien verstande dat onderdeel A4 van het gegevenswoordenboek vervalt met ingang van 1 augustus 1999.

B

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de Inhoudsopgave wordt «C1.3 Schoolgebouw SG-001t/m SG-005

26» vervangen door: C1.3 (vervallen). 2. In de Inhoudsopgave vervalt: Verklaring...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT