Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) en het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) en het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 juli 2012, nr. WJZ/12076631; Gelet op artikel XXII van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) en artikel 6 van het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De artikelen van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) treden, met uitzondering van artikel XIX, in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst. 2. De artikelen van het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 12 juli 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende juli 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit strekt tot inwerkingtreding van de regelgeving ter implementatie en uitvoering van het zogenaamde derde energiepakket. Omdat de implementatiedatum reeds is verstreken, treden de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT