Besluit van 11 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 november 2010 houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de toevoeging van een ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel van helikopters

Besluit van 11 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 november 2010 houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de toevoeging van een ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel van helikopters

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. VENW/BSK-2010/220821, Hoofddirectie Juridische Zaken; Gelet op artikel III van het Besluit van 5 november 2010 houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de toevoeging van een ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel van helikopters (Stb. 2010, 776); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 5 november 2010 houdende wijziging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT