Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283) (Stb. 2011, 245)

Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283) (Stb. 2011, 245)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2011, directie Wetgeving, 5698685/11/6;Gelet op artikel III van de Wet van 21 april 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283) (Stb. 2011, 245); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 21 april 2011 tot wijziging van Boek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT