Besluit van 18 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12 van het Scheepvaartreglement territoriale zee

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

379

Besluit van 18 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12 van het Scheepvaartreglement territoriale zee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 juni 1998, nr. DGG/J-98004877, Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Gelet op artikel 31 van het Scheepvaartreglement territoriale zee; Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

Artikel 12

van het Scheepvaartreglement territoriale zee, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT