Besluit van 11 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 september 2012, nr. WJZ / 12307210; Gelet op artikel 4 van het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT