Uitspraak Nº 01/865004-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-02-24

Fecha de Resolución:2017/02/24
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/865004-16

Datum uitspraak: 24 februari 2017

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

preventief gedetineerd in de P.I. HvB Grave (Unit A + B)

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 januari 2017 en 10 februari 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 28 april 2016.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 10 februari 2016 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij, meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode 16 januari 2016 tot en met 17 januari 2016 te [geboorteplaats] en/of Tegelen, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer] , te dwingen tot de afgifte van (onder meer):

- een hoeveelheid geld en/of

- een of meer naaktfoto('s) en/of naaktfilm(s),

in elk geval van enig geldbedrag en/of goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (telkens) hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (meermalen) (middels Facebook en/of Whatsapp) berichten heeft gestuurd naar voornoemde [slachtoffer] , waarbij hij, verdachte, zich heeft voorgedaan als [gefingeerde naam1] en/of [gefingeerde naam2] , in elk geval als een ander, welke berichten (onder meer) inhielden dat voornoemde [slachtoffer] (een) geldbedrag(en) en/of een of meer naaktfoto('s) en/of naaktfilm(s) moest afgeven, en welke berichten (onder meer) bestonden uit de volgende tekst(en):

- "of ze betaald of ze ruilt of ze laat nog meer porno maken" en/of

- "dit zijn de opties: 1) je zorgt voor 6500 2) je ruilt jezelf in 3) geeft ons fotos films en

als ze goed zijn mag je haar komen halen. Tot er een besluit is genomen en is

uitgevoerd kruipen ze erop" en/of

- "je hebt een kwartier de tijd. Haar lot is nu in jou hand" en/of

- "haar toekomst ligt in jou handen. Tot 5 uur" en/of

- "en ik zeg nu fotos filmpjes anders wachten we niet tot morgen 12 uur en word ze

vanavond nog naar de apenlanden gebracht" en/of

- "als je wat fotos en films had gestuurd had ik gewacht. Maar dat doe je niet dus je

gooit haar leven nu weg en de hoop op een terug keer"

in elk geval berichten met gelijke dreigende aard en/of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 317 Wetboek van Strafrecht

art. 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2014 tot en met 17 januari 2016 te [geboorteplaats] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een) film(s) en/of

- (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - (telkens) bestonden uit:

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van Bestandsnaam [afbeelding 1] horende bij proces-verbaal 27 en/of de

in de toonmap opgenomen afbeeldingen onder vermelding van bestandsnaam

[afbeelding 2] horende bij proces-verbaal 48)

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

((onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van

Bestandsnaam [afbeelding 3] horende bij proces-verbaal 58)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en)

gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze)

die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

- waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/

filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of

- (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van

kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of

strekt tot seksuele prikkeling ((onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestandsnaam [afbeelding 4] horende bij proces-verbaal 28 en/of de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestandsnaam [afbeelding 5] horende bij proces-verbaal 37)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art. 240b Wetboek van Strafrecht

3.

hij, meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 08 januari 2016 te Helmond en/of [geboorteplaats] , in elk geval in Nederland, (telkens) met (een) perso(o)n(en) die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, te weten:

- [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum slachtoffer 2] 2002), buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd door die [slachtoffer 2] ontuchtige handelingen te laten verrichten, te weten:

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) borsten en/of (blote) billen en/of (ontbloot) onderlichaam en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) vagina en/of (ontbloot) onderlichaam en/of

- het betasten van de schaamstreek en/of vulva en/of

- het brengen van (een) vinger(s) in de vagina;

van welke handelingen afbeeldingen zijn gemaakt die ter kennis van hem, verdachte, zijn gekomen;

art. 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 08 januari 2016 te Helmond en/of [geboorteplaats] , in elk geval in Nederland, (telkens) door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten het aanbieden van een hoeveelheid geld, [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 2] 2002, van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, (telkens) opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, immers heeft hij, verdachte, (telkens):

- een of meer berichten verzonden met (onder meer) als inhoud:

kan je vannacht wat geils maken betaal ik wel extra laat ik [gefingeerde naam3] morgen geld ophalen voor je en/of

more more en/of

of meer ik heb genoeg te besteden en/of

heb je niet meer met je mooi koppie en/of

en je heerlijke poesje en kontje en zonder stipjes

ten gevolge waarvan, hij verdachte, die [slachtoffer 2] , (telkens) opzettelijk heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen , bestaande uit:

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) borsten en/of (blote) billen en/of (ontbloot) onderlichaam en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) vagina en/of (ontbloot) onderlichaam en/of

- het betasten van de schaamstreek en/of vulva en/of

- het brengen van (een) vinger(s) in de vagina;

art. 248a Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 08 januari 2016 te Helmond en/of [geboorteplaats] , in elk geval in Nederland, [slachtoffer 2] , (telkens) door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die ander, wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, te weten:

het plegen van een of meer ontuchtige handelingen en/of het maken van (een) afbeelding(en) van een of meer ontuchtige handelingen en/of het verzenden van (een) afbeelding(en) waarop een of meer ontuchtige handelingen te zien zijn naar hem, verdachte, door (telkens) een of meer berichten te verzenden aan die [slachtoffer 2] met (onder meer) als inhoud:

• kan je vannacht wat geils maken betaal ik wei extra laat ik [gefingeerde naam3] morgen geld ophalen voor je...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT