Uitspraak Nº 03-018231-19. Rechtbank Limburg, 2020-07-30

Datum uitspraak:2020/07/30
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03.018231.19

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige strafkamer d.d. 30 juli 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [plaats 1] op [geboortedag] 1999,

wonende te [woonplaats] , [straat 9] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, locatie Roermond te Roermond.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. P. van de Kerkhof, advocaat kantoorhoudende te Tilburg.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 16 juli 2020. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: op 28 november 2018 een diefstal in vereniging heeft gepleegd door goederen weg te nemen die toebehoren aan [bedrijf 1] ;

Feit 2: op 21 december 2018 samen met een ander of anderen [benadeelde 1] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van onder meer een sleutel;

Feit 3: op 25 december 2018 samen met een ander of anderen een diefstal met geweld dan wel met bedreiging met geweld heeft gepleegd tegen [naam 21] en/of op 25 december 2018 samen met een ander of anderen [naam 21] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van € 1.500,-;

Feit 4: op 18 januari 2019 samen met een ander of anderen een diefstal met geweld dan wel met bedreiging met geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde 3] ;

Feit 5: op 10 januari 2019 samen met een ander of anderen [benadeelde 4] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van onder meer een telefoon en/of een bankpas en/of een portemonnee;

Feit 6: op 29 december 2018 samen met een ander of anderen [benadeelde 5] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een portemonnee met geld en/of een mobiele telefoon;

Feit 7: op 3 januari 2019 samen met een ander of anderen [benadeelde 6] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een mobiele telefoon (iPhone 8plus) en/of een bankpas;

Feit 8: meermalen in de periode van 21 december 2018 tot en met 18 januari 2019 samen met een ander of anderen geld heeft weggenomen door middel van een valse sleutel, te weten een bank/pinpas met de daarbij behorende pincode.

3 De beoordeling van het bewijs
3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bewijsverweren gevoerd en stelt zich op het standpunt dat de verdachte van de tenlastegelegde feiten 2 t/m 8 dient te worden vrijgesproken, als verwoord in het schriftelijk pleidooi. De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het tenlastegelegde feit onder 1.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Feit 1

In het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 7] namens [bedrijf 1] 2 staat het volgende gerelateerd.

Ik ben als bedrijfsleider werkzaam bij het tankstation genaamd " [naam tankstation] " aan

de A67 richting Duitsland.

Op 28 november 2018, omstreeks 20:00 uur was de assistent manager aanwezig in voornoemde shop van het tankstation.

Hij zag op voornoemde dag en tijdstip een personenauto aankomen. Hieruit stapte een

viertal manspersonen. Deze waren vermoedelijk van Noord Afrikaanse afkomst.

Deze vier personen gedroegen zich nogal opvallend en liepen al zoekend door de shop.

Opeens begonnen ze her en der artikelen uit de schappen te halen en stopten deze onder de kleding of in hun jaszak. Zonder dat we ook maar iets konden zeggen, renden ze de shop uit en reden weer weg in hun voertuig richting Duitsland. Ze hebben de artikelen zonder te betalen weggenomen.

Op camerabeelden is te zien dat er veelal snoepgoed en wat auto-accessoires worden

weggenomen.

In het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [naam brigadier 1] , brigadier van politie staat het volgende gerelateerd.3

Camera 2: De camera heeft zicht op de ingang van de shop vanaf de binnenzijde van de

shop.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:27 zie ik, verbalisant,

achtereenvolgens de later als zodanig herkende verdachten [verdachte]4; [naam 1] , [naam 2] ; (..); en na enkele seconden ook de tot dusver nog onbekend gebleven verdachte welke tevens de bestuurder van het hiervoor omschreven voertuig was, de shop binnenlopen.

Camera 3: Deze camera heeft zicht op binnenzijde van de shop en een gedeelte van de

daarbinnen gelegen rekken en koelingen met verkoopbare waar.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:29 uur zie ik, verbalisant, de verdachten [verdachte] , [naam 2] en (..) het zichtveld van deze camera binnenlopen.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:29 uur zie ik dat de verdachten een rondje lopen langs de diverse rekken en koelingen in de winkel en daarbij steeds weer naar de kassa kijken. Ik zie gedrag wat lijkt op het verkennen van de mogelijkheden tot het plegen van winkeldiefstal. Dit soort gedrag is mij ambtshalve bekend uit eerdere zaken rondom winkeldiefstal.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:31 uur zie ik [verdachte] met zijn rechterhand een greep doen in het rek rechts van hem. Ik zie dat hij hierbij een product pakt wat ik niet kan herkennen. Ik zie dat hij dit product in zijn rechter jaszak steekt.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:39 uur zie ik de tot op heden onbekend gebleven verdachte eveneens het zichtveld van deze camera binnenlopen.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:08:58 uur zie ik [verdachte] met rechts een geelkleurig, op een reep gelijkend, voorwerp uit het rek rechts van hem pakt en dit in zijn broeksband stopt waarbij hij gelijktijdig zijn shirt omhoog trekt zodat dit mogelijk wordt. Ik zie dat hij hierna zijn shirt over dit product en de broeksband trekt.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09.07 uur zie ik [verdachte] met zijn rechterhand een op een blikje gelijkend voorwerp pakken uit de meest linker koeling

terwijl hij gelijktijdig met links de deur van deze koeling opent. Ik zie dat hij dit

op een blikje gelijkend voorwerp vervolgens in de linker binnenzak van zijn jas

steekt.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09:09 uur zie ik [naam 2] met rechts een

product wat ik niet nader kan herkennen uit een koelvak pakken. Ik zie dat hij dit product even later met rechts in zijn rechter zak steekt van zijn trainingsvest. Ik zie dat hij hierna zijn bodywarmer weer over deze jaszak laat hangen.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09:24 uur zie ik [verdachte] met zijn

rechterhand een voorwerp uit het koelvak pakken en dit vervolgens in de linker binnenzijde van zijn jas steken.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09:26 uur zie ik de vierde, tot op heden

onbekend gebleven verdachte met zijn rechterhand een product uit een rek pakken en dit in zijn handtasje stoppen wat links voor zijn buik hangt. Ik zie dat de verdachte steeds weer omkijkt naar de kassa terwijl hij dit doet.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09:28 uur zie ik [verdachte] met zijn

rechterhand een voorwerp uit het koelvak pakken na hiervoor met links de deur te hebben geopend en dit product vervolgens na enkele seconden in de rechter binnenzijde van zijn jas steken.

- Op datum en tijdsmarkering 11-28-2018 wo 20:09:35 uur zie ik de vier verdachten zich weer snel samenvoegen voor zover zijn nog niet bij elkaar stonden en gezamenlijk versneld de shop uitlopen.

In het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [naam 3] , brigadier van politie en [naam 4] , hoofdagent van politie staat het volgende gerelateerd. 5

Op dinsdag 5 februari 2019 hoorden wij als verdachte van een gekwalificeerde diefstal in [naam vereniging] . De diefstal zou op 28 november 2018 omstreeks 20 uur zijn gepleegd in de shop van het BP tankstation langs de A67 te [plaats 1] .

Aan [naam 5] werden een aantal fotoprints getoond tijdens dit verhoor. Wij hoorden dat hij zei dat de personen op fotoprint 2 [verdachte] en [naam 2] waren.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij [verdachte] wordt genoemd.6

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de inhoud van voormelde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat de verdachte samen met anderen een diefstal heeft gepleegd in de shop van het BP tankstation te [plaats 1] , op de wijze als onder 3.4 weergegeven.

Feit 2

In het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 1] 7 staat het volgende gerelateerd.

Op 21 december 2018 om 20.00 uur was ik samen met [naam 6] . Wij hadden dus afgesproken met [naam 7] omdat ik nog geld terug zou krijgen. [naam 6] had contact met [naam 7] via WhatsApp en zo spraken ze een locatie af. Deze locatie was voor frietkraam, [naam frituur] op de [straatnaam] te [plaats 1] . Wij zagen aan de overzijde van de voornoemde frietkraam een auto staan [..]. Wij schudden de hand van [naam 7] en de onbekende jongen (bestuurder). Ik ben vervolgens alleen in de auto gestapt. De auto waar het om gaat betreft een Mercedes A-klasse, lichtgrijs van kleur, nieuwste type, Nederlands kenteken, het betrof een huurauto van Sixt. Dit laatste werd mij door die jongens verteld. We reden weg richting de binnenstad van [plaats 1] . Ter hoogte van het Valuas college wisselden ze van bestuurder. [naam 7] ging nu rijden en die onbekende jongen zat erlangs als bijrijder. Wij reden richting Horst. Toen we net op de A73 richting Horst reden vroeg de onbekende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT