Uitspraak Nº 03/659063-19. Rechtbank Limburg, 2020-07-29

Datum uitspraak:2020/07/29
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/659063-19

Tegenspraak (gemachtigde raadsman)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 29 juli 2020

in de strafzaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975 (hierna te noemen: de verdachte),

wonende te [adres 1] ,

thans gedetineerd in P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis te Nieuwersluis.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. R. Engwegen, advocaat kantoorhoudende te Echt.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 15 juli 2020. De verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen de raadsman, die verklaarde door de verdachte uitdrukkelijk te zijn gemachtigd de verdediging te voeren. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte al dan niet tezamen en in vereniging met een ander tien winkeldiefstallen heeft gepleegd.

3 De geldigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding nietig dient te worden verklaard, omdat de tenlastelegging niet voldoet als opgave voor de diverse strafbare feiten waarvoor de verdachte kennelijk thans wordt vervolgd. Kort gezegd: de tenlastelegging voldoet niet aan de eisen die daar krachtens het bepaalde bij artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering aan moeten worden gesteld.

De rechtbank verwerpt het verweer en overweegt daartoe als volgt.

De tenlastelegging laat aan overzichtelijkheid te wensen over doordat tien op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen gepleegde winkeldiefstallen in één tenlastelegging zijn vervat. Toch is de rechtbank van oordeel dat deze tekst als tenlastelegging niet tekort schiet doordat, gezien tegen de achtergrond van de inhoud van het dossier, voldoende duidelijk is welke strafbare handelingen aan de verdachte worden tenlastegelegd. Gedurende het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank overigens ook niet gebleken dat daarover aan de zijde van de verdediging enige onduidelijkheid heeft bestaan, zodat ook in dat opzicht moet worden geoordeeld dat door deze, overigens onwenselijke, vorm van ten laste leggen de verdachte niet in haar belang is geschaad.

4 De beoordeling van het bewijs
4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde bewezen, gelet op de aangiften en de overige processen-verbaal van bevindingen, onder meer van waarnemingen in videobeelden waarbij de verdachte door politieambtenaren werd herkend. Ten aanzien van de diefstal gepleegd bij de [supermarkt 5] te Baexem op 4 december 2019 heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat, hoewel de goederen in de winkel achterbleven, de diefstal werd voltooid doordat de verdachte en/of haar mededader deze eerder al in hun tas hadden gedaan.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Gelet op jurisprudentie van het gerechtshof ’s‑Hertogenbosch dienen herkenningen voldoende gespecificeerd te zijn, waarbij duidelijke kenmerken van de persoon worden benoemd. Er kan niet enkel worden volstaan te relateren dat de persoon wordt herkend. Nu de herkenningen door verbalisanten in het dossier onvoldoende gespecificeerd zijn, kunnen deze processen-verbaal niet als bewijsmiddel dienen, aldus de raadsman. Ten aanzien van enkele diefstallen heeft de raadsman aangevoerd dat de foto’s in het dossier zo onduidelijk zijn, dat de daarop afgebeelde persoon of personen niet is/zijn te herkennen dan wel dat er in enkele gevallen geen wegnemingshandelingen op de foto’s zijn waar te nemen. Ook zijn er foto’s bij de aangifte van de beweerdelijke diefstal bij de winkel genaamd [supermarkt 4] toegevoegd, die niet op de betreffende diefstal zien. Ten aanzien van de diefstal gepleegd bij de winkel genaamd [supermarkt 5] te Baexem op 4 december 2019 heeft de raadsman aangevoerd dat het geen voltooid delict betreft; daar is de verdachte vrijwillig teruggetreden door de tas met goederen vrij snel weer leeg te maken en zo de goederen in de winkel achter te laten.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Bewijsmiddelen

Diefstal [supermarkt 1] d.d. 31 oktober 2019

[benadeelde 1] heeft namens [supermarkt 1] aangifte2 gedaan van diefstal van tien spareribs van het [naam huismerk] huismerk gepleegd op 31 oktober 2019 in Roermond. Aangever heeft een bericht op facebook geplaatst met de foto’s van de daders. Daarop kreeg hij als naam door: “ [verdachte] ”.

Verbalisant [naam 1]3 heeft de beelden van 31 oktober 2019 van [supermarkt 1] bekeken. Uit de aangifte namens [supermarkt 1] , alsmede de foto’s waarbij de herkenning van de betreffende personen werd gevraagd, is het volgende signalement naar voren gekomen:

Signalement vrouw:

Blond haar in een staart

Blanke huidskleur

Ingevallen gezicht

45 à 50 jaar oud

Blauwe spijkerbroek

Zwarte jack

Witte gympen

De verbalisant relateert met betrekking tot de camerabeelden als volgt:

Camera 5:

16.39.00

uur: De man en vrouw, die voldoen aan het signalement komen het beeld in lopen in de richting van de vleeswaren. De vrouw loopt voorop met in haar linkerhand een tas. De tas betreft een schoudermodel, die zwart/wit van kleur is. De man en vrouw stoppen halverwege het schap met vleeswaren.

16.39.23

uur: De vrouw pakt uit het schap met vleeswaren meerdere pakken spareribs. De vrouw bekijkt de spareribs en stopt deze in de tas. De man kijkt om zich heen.

16.39.45

uur: De vrouw pakt opnieuw spareribs uit het rek en geeft deze aan de man. De vrouw pakt zelf nog enkele verpakkingen spareribs en loopt met de man uit beeld van camera 5.

Camera 4:

16.40.14

uur: De man en vrouw lopen met de spareribs in hun hand de gang van de soepen in. Halverwege dit gangpad stopt de vrouw de resterende spareribs die ze bij zich had in de tas.

16.40.18

uur: De man geeft de spareribs die hij bij zich draagt aan de vrouw. De vrouw zet de tas op de grond en stopt ook deze spareribs in de tas.

16.40.31

uur: De vrouw geeft de tas aan de man. De man gooit de tas over zijn rechterschouder. De man en vrouw lopen hierna samen weg uit het beeld van camera 4.

Camera 3:

16.40.49

uur: De man en vrouw komen het beeld van camera 3 ingelopen. De man heeft de tas nog steeds om zijn rechterschouder. De man en vrouw passeren in dit beeld de servicebalie en kassa 1 zonder te betalen.

Camera 1:

16.40.57

uur: De man en vrouw worden na het passeren van de kassa en servicebalie aangesproken door een medewerker. Hierop hollen de man en vrouw door de detectiepoortjes naar buiten.

Camera 2:

16.41.00

uur: De vrouw en man komen met de tas het beeld inlopen. Dit betreft de in- en uitgang van [naam huismerk] . Ze lopen in versnelde pas rechtsaf het beeld uit de [straat 1] te Roermond op.

Verbalisant [naam 2]4 zag op facebook dat er namens [supermarkt 1] de herkenning werd gevraagd van twee personen die bij [supermarkt 1] spareribs hadden gestolen en waren weggerend. Verbalisant zag de getoonde foto. Hij zag dat het om een man en een vrouw ging. Hij keek naar de vrouw en hij herkende haar meteen als [verdachte] . Hij heeft [verdachte] nog recent gecontroleerd en tevens heeft hij haar in het recente verleden meerdere malen aangehouden en gecontroleerd. [verdachte] is een bekende van de politie, die veel vermogensdelicten pleegt.

Verbalisant [naam 2] toonde de politieambtenaar genaamd [naam 1]5 een printscreen van twee verdachten van een winkeldiefstal bij [supermarkt 1] . Verbalisant [naam 1] zag dat op de foto een man en een vrouw afgebeeld stonden. Hij herkende de vrouw op de foto ambtshalve als [verdachte] . Hij heeft [verdachte] recent nog gecontroleerd, waarvan een mutatie is gemaakt in een politiesysteem.

Diefstal [supermarkt 5] d.d. 30 november 2019

[benadeelde 2] heeft namens [supermarkt 5] aangifte6 gedaan van diefstal van 30 flessen Nivea Men Activ Shower Gel gepleegd op 30 november 2019 in Baexem, gemeente Leudal.

Verbalisant [verbalisant]7 heeft de videobeelden van 30 november 2019, ter beschikking gesteld namens [supermarkt 5] , bekeken. Hij relateert daarover als volgt:

Camera 13:

15.56.28

uur: Verbalisant ziet dat verdachte 1 in beeld komt. Hij ziet dat zij een blanke huidskleur heeft. Hij ziet dat zij gekleed is in een donker trainingspak met daarop aan de achterzijde een lichtkleurige strook die van de linkerarm doorloopt over de schouder naar de rechterarm. Hij ziet dat zij donkerkleurig haar heeft dragend in een staart. Hij ziet dat zij witte schoenen draagt met aan de buitenkant van de schoenen grijskleurige strepen.

15.56.38

tot 15:56:43 uur: Verbalisant ziet dat verdachte 1 goederen uit het schap pakt. Verdachte 2 is in beeld gekomen en loopt naar verdachte 1.

15.56.51

tot 15.57.08 uur: Verbalisant ziet dat verdachte 1 telkens goederen uit de stellage pakt en deze goederen in de zwarte tas met witte motieven doet die verdachte 2 vast heeft.

15.57.12

tot 15.57.22 uur: Verbalisant ziet dat verdachte 1 telkens goederen uit de stellage pakt en deze goederen in de zwarte tas met witte motieven doet die verdachte 2 vast heeft.

15.57.26

en 15.57.29 uur: Verbalisant ziet dat verdachte 1 een stap weg doet van de stellage. Hij ziet verdachte 2 bukken naar de zwarte tas met witte motieven die op de grond staat. Hij ziet dat verdachte 1 wegloopt. Hij ziet dat verdachte 2 nog gebukt staat. Hij ziet dat verdachte 2 haar armen richting de zwarte tas met witte motieven reiken.

15.57.31

uur...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT