Uitspraak Nº 05.322990.21. Rechtbank Gelderland, 2022-10-25

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:6051
Date25 Octubre 2022
Docket Number05.322990.21

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05.322990.21

Datum uitspraak : 25 oktober 2022

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1997 in [geboorteplaats] , wonende aan de [adres]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2022

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1
hij op of omstreeks 7 augustus 2021 te Laag-Keppel, in de gemeente Bronckhorst, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto met een vermogen van 510 pk), daarmede rijdende over de weg, de Barlhammerweg, roekeloos, althans zeer dan wel aanmerkelijk, onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam heeft gereden, hierin bestaande dat verdachte,
- terwijl hij een rotonde naderde, welke rotonde is gevormd door/gelegen op de kruising van de wegen, de Barlhammerweg, de Eldrikseweg en de N814 (Wehlsedijk) en/of
- terwijl direct voor die rotonde op het wegdek van die weg (de Barlhammerweg) haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990, inhoudende: "Bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg", waren aangebracht,
- voornoemde rotonde is opgereden zonder daarbij voorrang te verlenen aan een op die rotonde rijdende bestuurder van een bestelauto en/of (waardoor) de bestuurder van deze bestelauto moest remmen om een aanrijding te voorkomen en/of
- (vervolgens) de N814 (Wehlsedijk) is opgereden en/of (telkens) met hoge snelheid op deze weg heeft gereden en/of
- (vervolgens) de bebouwde kom (aangeduid met bord H1) van Laag-Keppel is binnen gereden en/of aldaar op de Dorpsstraat (telkens) heeft gereden met een hogere snelheid dan de aldaar voor hem geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, in elk geval met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan die voor een veilig verkeer ter plaatse geboden was en/of
- op de Dorpsstraat met hoge snelheid de kruising van de wegen, de Dorpsstraat, de Rijksweg en de Hummeloseweg, is op- en/of overgereden in de richting van de Hummeloseweg en/of
- niet of in onvoldoende mate heeft opgelet en/of is blijven opletten op het overige verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of
- in strijd met artikel 3 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990 niet aan zijn, verdachtes, verplichting heeft voldaan, zoveel mogelijk rechts te houden en/of
- in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet de snelheid van dat door hem bestuurde motorrijtuig zodanig heeft geregeld dat hij in staat was dat motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die kruising en/of de Hummeloseweg kon overzien en waarover deze vrij was/waren en/of
- terwijl hij met het door hem bestuurde voertuig een vluchtheuvel naderde en/of welke vluchtheuvel zich bevond op de wegas van de Hummeloseweg en/of op deze vluchtheuvel een bord D2 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 was geplaatst, inhoudende het gebod die vluchtheuvel en/of het bord D2 aan de rechterzijde voorbij te gaan,
- in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voornoemde vluchtheuvel en/of het bord D2 aan de linkerzijde voorbij is gereden, terwijl zich daar op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer –vanuit de rijrichting van verdachte- een bestuurder van een motorfiets stilstond en/of

- ( vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met, de bestuurder van deze motorfiets en/of deze motorfiets,
en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor aan een ander (genaamd [slachtoffer] ) zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op of omstreeks 7 augustus 2021 te Laag-Keppel, in de gemeente Bronckhorst, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, de Barlhammerweg,

- terwijl hij een rotonde naderde, welke rotonde is gevormd door/gelegen op de kruising van de wegen, de Barlhammerweg, de Eldrikseweg en de N814 (Wehlsedijk) en/of
- terwijl direct voor die rotonde op het wegdek van die weg (de Barlhammerweg) haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990, inhoudende: "Bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg", waren aangebracht,
- voornoemde rotonde is opgereden zonder daarbij voorrang te verlenen aan een op die rotonde rijdende bestuurder van een bestelauto en/of (waardoor) de bestuurder van deze bestelauto moest remmen om een aanrijding te voorkomen en/of
- (vervolgens) de N814 (Wehlsedijk) is opgereden en/of (telkens) met hoge snelheid op deze weg heeft gereden en/of
- (vervolgens) de bebouwde kom (aangeduid met bord H1) van Laag-Keppel is binnen gereden en/of aldaar op de Dorpsstraat (telkens) heeft gereden met een hogere snelheid dan de aldaar voor hem geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, in elk geval met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan die voor een veilig verkeer ter plaatse geboden was en/of
- op de Dorpsstraat met hoge snelheid de kruising van de wegen, de Dorpsstraat, de Rijksweg en de Hummeloseweg, is op- en/of overgereden in de richting van de Hummeloseweg en/of
- in strijd met artikel 3 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990 niet aan zijn, verdachtes, verplichting heeft voldaan, zoveel mogelijk rechts te houden en/of
- in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet de snelheid van dat door hem bestuurde motorrijtuig zodanig heeft geregeld dat hij in staat was dat motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die kruising en/of de Hummeloseweg kon overzien en waarover deze vrij was/waren en/of
- terwijl hij met het door hem bestuurde voertuig een vluchtheuvel naderde en/of welke vluchtheuvel zich bevond op de wegas van de Hummeloseweg en/of op deze vluchtheuvel een bord D2 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 was geplaatst, inhoudende het gebod die vluchtheuvel en/of het bord D2 aan de rechterzijde voorbij te gaan,
- in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voornoemde vluchtheuvel en/of het bord D2 aan de linkerzijde voorbij is gereden, terwijl zich daar op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer –vanuit de rijrichting van verdachte- een bestuurder van een motorfiets stilstond en/of

- ( vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met, de bestuurder van deze motorfiets en/of deze motorfiets,

en aldus in strijd met het in artikel 5a van de WVW94 gestelde verbod, zich opzettelijk zodanig in het verkeer heeft gedragen dat voormelde verkeersregels in ernstige mate werden geschonden, waardoor daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor (een) ander(en) te duchten was;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 7 augustus 2021 te Laag-Keppel, in de gemeente Bronckhorst, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, de Barlhammerweg,

- terwijl hij een rotonde naderde, welke rotonde is gevormd door/gelegen op de kruising van de wegen, de Barlhammerweg, de Eldrikseweg en de N814 (Wehlsedijk) en/of
- terwijl direct voor die rotonde op het wegdek van die weg (de Barlhammerweg) haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990, inhoudende: "Bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg", waren aangebracht,
- voornoemde rotonde is opgereden zonder daarbij voorrang te verlenen aan een op die rotonde rijdende bestuurder van een bestelauto en/of (waardoor) de bestuurder van deze bestelauto moest remmen om een aanrijding te voorkomen en/of
- (vervolgens) de N814 (Wehlsedijk) is opgereden en/of (telkens) met hoge snelheid op deze weg heeft gereden en/of
- (vervolgens) de bebouwde kom (aangeduid met bord H1) van Laag-Keppel is binnen gereden en/of aldaar op de Dorpsstraat (telkens) heeft gereden met een hogere snelheid dan de aldaar voor hem geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, in elk geval met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan die voor een veilig verkeer ter plaatse geboden was en/of
- op de Dorpsstraat met hoge snelheid de kruising van de wegen, de Dorpsstraat, de Rijksweg en de Hummeloseweg, is op- en/of overgereden in de richting van de Hummeloseweg en/of
- in strijd met artikel 3 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990 niet aan zijn, verdachtes, verplichting heeft voldaan, zoveel mogelijk rechts te houden en/of
- in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet de snelheid van dat door hem bestuurde motorrijtuig zodanig heeft geregeld dat hij in staat was dat motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die kruising en/of de Hummeloseweg kon overzien en waarover deze vrij was/waren en/of
- terwijl hij met het door hem bestuurde voertuig een vluchtheuvel naderde en/of welke vluchtheuvel zich bevond op de wegas van de Hummeloseweg en/of op deze vluchtheuvel een bord D2 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 was geplaatst, inhoudende het gebod die vluchtheuvel en/of het bord D2 aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT