Uitspraak Nº 05/862577-13. Rechtbank Gelderland, 2018-04-05

Datum uitspraak: 5 april 2018
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummers : 05/862577-13, 05/985001-14 (ttz gev.) en 05/780122-16 (ttz gev.)

Datum uitspraak : 5 april 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte 1] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1959 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres 1]

raadsvrouw: mr. W. Oosterbaan-Van Veen, advocaat te Ede.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen

van 20 oktober 2016, 13 maart 2018, 15 maart 2018 en 22 maart 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer 05/862577-13 (onderzoek 08 Geld)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 maart 2009 tot en met
31 december 2013, te Heerewaarden, gemeente Maasdriel en/of Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk

a. a) 1196,90 Euro, althans 810,09 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

b) 7095,51 Euro, althans 4242,72 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

c) 3983,09 Euro, althans 2864,09 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of

d) 1274,47 Euro, althans 89,00 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of

e) 1789,49 Euro, althans 1411,85 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7] en/of

f) 6468,17 Euro, althans 4924,82 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of

g) 446,60 Euro, althans 93,68 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 9] en/of

h) 2896,22 Euro, althans 1697,33 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of

i. i) 3015,99 Euro, althans 1467,10 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of

j) 656,34 Euro, althans 136,34 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 13] en/of

k) 6923,73 Euro, althans 3557,90 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of

l) 5295,71 Euro, althans 4471,55 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 16] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) geld verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf, te weten in het kader van (schuld)hulpverlening/bemiddeling en/of budgetbeheer, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

de [naam 1] en/of [naam 2] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 maart 2009 tot en met 31 december 2013, te Heerewaarden, gemeente Maasdriel en/of Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk

a. a) 1196,90 Euro, althans 810,09 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

b) 7095,51 Euro, althans 4242,72 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

c) 3983,09 Euro, althans 2864,09 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of

d) 1274,47 Euro, althans 89,00 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of

e) 1789,49 Euro, althans 1411,85 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7] en/of

f) 6468,17 Euro, althans 4924,82 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of

g) 446,60 Euro, althans 93,68 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 9] en/of

h) 2896,22 Euro, althans 1697,33 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of

i. i) 3015,99 Euro, althans 1467,10 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of

j) 656,34 Euro, althans 136,34 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 13] en/of

k) 6923,73 Euro, althans 3557,90 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of

l) 5295,71 Euro, althans 4471,55 Euro, in elk geval geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 16] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde Stichtingen, welk(e) geld verdachte en/of die Stichtingen (telkens) anders dan door misdrijf, te weten in het kader van (schuld)hulpverlening/bemiddeling en/of budgetbeheer, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

meer subsidiair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 maart 2009 tot en met

31 december 2013, te Heerewaarden, gemeente Maasdriel en/of te Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

a. a) [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1196,90 Euro, althans 810,09 Euro, in elk geval geld en/of

b) [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 7095,51 Euro, althans 4242,72 Euro, in elk geval geld en/of

c) [slachtoffer 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 3983,09 Euro, althans 2864,09 Euro, in elk geval geld en/of

d) [slachtoffer 6] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1274,47 Euro, althans 89,00 Euro, in elk geval geld en/of

e) [slachtoffer 7] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1789,49 Euro, althans 1411,85 Euro, in elk geval geld en/of

f) [slachtoffer 8] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 6468,17 Euro, althans 4924,82 Euro, in elk geval geld en/of

g) [slachtoffer 9] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 446,60 Euro, althans 93,68 Euro, in elk geval geld en/of

h) [slachtoffer 10] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 2896,22 Euro, althans 1697,33 Euro, in elk geval geld en/of

i. i) [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 3015,99 Euro, althans 1467,10 Euro, in elk geval geld en/of

j) [slachtoffer 13] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 656,34 Euro, althans 136,34 Euro, in elk geval geld en/of

k) [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 6923,73 Euro, althans 3557,90 Euro, in elk geval geld en/of

l) [slachtoffer 16] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 5295,71 Euro, althans 4471,55 Euro, in elk geval geld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich voorgedaan als bonafide (schuld)hulpverleners/bemiddelaars en/of budgetbeheerder(s) en/of

-aangegeven dat de rekeningen en/of de vaste lasten en/of het huishoudgeld voor voornoemde personen zou worden beheerd en/of geregeld en/of

-dat alle betalingen/rekeningen door verdachte en/of verdachte's mededaders(s) en/of de stichting budgetbeheersdienst zouden worden verricht voor bovengenoemde personen en/of

-dat voornoemde personen hun inkomsten moesten overmaken naar verdachte en/of verdachte's mededader(s), althans hun inkomsten op een door de verdachte(n)beheerde rekening van de [naam 3] moesten overmaken en/of

-(telkens) aan voornoemde personen aangegeven dat er een regeling was getroffen met de schuldeiser(s) en/of de vaste lasten waren betaald,

waardoor voornoemde personen (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

meest subsidiair:

de [naam 1] en/of [naam 2] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 maart 2009 tot en met 31 december 2013, te Heerewaarden, gemeente Maasdriel en/of te Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

a. a) [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1196,90 Euro, althans 810,09 Euro, in elk geval geld en/of

b) [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 7095,51 Euro, althans 4242,72 Euro, in elk geval geld en/of

c) [slachtoffer 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT