Uitspraak Nº 08.151922.19 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-07-31

Datum uitspraak:2020/07/31
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08.151922.19 (P)

Datum vonnis: 31 juli 2020

Vonnis in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1995 in [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 juli 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. G.J. Jansen en van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 21 februari 2019 (primair) met een graafmachine waarachter een aanhangwagen was gekoppeld, een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft veroorzaakt waarbij [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen dan wel (subsidiair) dat hij de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht waarbij hij die [slachtoffer] heeft aangereden.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

hij op of omstreeks 21 februari 2019 te Agelo in de gemeente Dinkelland,

als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (een motorrijtuig met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, te weten een graafmachine), waarachter een drieassige aanhangwagen (een zogenaamde platte wagen) was gekoppeld,

daarmee zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam (achteruit) heeft gereden, hierin bestaande dat verdachte, terwijl de aan de zijkant van die aanhangwagen, zich bevindende (vereiste) reflectie van die zich dwars of nagenoeg dwars op de rijbaan van die [straatnaam 1] bevindende aanhangwagen, slecht zichtbaar was

en/of

terwijl de zich aan de achterzijde van die aanhangwagen bevindende

verlichting, enkel zichtbaar was, voor het verkeer dat zich recht achter

dit voertuig bevond,

niet, in elk geval in onvoldoende mate heeft gekeken en/of is blijven kijken naar het uit de richting Ootmarsum naderende verkeer en/of vanuit een aan de [straatnaam 1] aldaar gelegen uitrit, in strijd met het gestelde in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, achteruit de rijbaan van de [straatnaam 1] is op- en overgereden, zijnde bijzondere manoeuvres en/of een over die [straatnaam 2] rijdende en uit de richting van Ootmarsum dicht genaderd zijnde bestuurder van een ander motorrijtuig

(personenauto) niet voor heeft laten gaan en/of is gebotst, althans in aanrijding is gekomen met dat andere motorrijtuig(personenauto, en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander (genaamd [slachtoffer] ) zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 21 februari 2019 te Agelo in de gemeente Dinkelland,

als bestuurder van een motorrijtuig (een motorrijtuig met beperkte

snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, te weten

een graafmachine), waarachter een drieassige aanhangwagen (een

zogenaamde platte wagen) was gekoppeld en

terwijl de aan de zijkant van die aanhangwagen, zich bevindende

(vereiste) reflectie van die zich dwars of nagenoeg dwars op de rijbaan

van die [straatnaam 1] bevindende aanhangwagen, slecht zichtbaar was

en/of

terwijl de zich aan de achterzijde van die aanhangwagen bevindende

verlichting, enkel zichtbaar was, voor het verkeer dat zich recht achter dit voertuig bevond,

vanuit een aan de [straatnaam 1] aldaar gelegen uitrit, in strijd met het

gestelde in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, achteruit de rijbaan van de [straatnaam 1] is op-

en overgereden, zijnde bijzondere manoeuvres en/of

een over die [straatnaam 2] rijdende en uit de richting van Ootmarsum

dicht genaderd zijnde bestuurder van een ander motorrijtuig

(personenauto) niet voor heeft laten gaan en/of

is gebotst, althans in aanrijding is gekomen met dat andere

motorrijtuig(personenauto,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd

veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die

weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden,

voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven,

geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen
4.1.

Inleiding

Op grond van het onderzoek op de zitting en de bewijsmiddelen stelt de rechtbank het volgende vast.

Op 21 februari 2019 omstreeks 18:17 uur is verdachte als bestuurder van een Atlas graafmachine met aangekoppelde drieassige platte aanhangwagen vanuit de toerit van perceel [adres 2] te Agelo achterwaarts de rijbaan van de [straatnaam 1] opgereden. Hierbij werd de aangekoppelde aanhangwagen met de achterzijde in de richting van Ootmarsum gestuurd. Op dat moment was het donker. [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ) reed als bestuurder in een Renault Clio met kenteken [kenteken] op de [straatnaam 1] . Hij kwam met de linker voorzijde van zijn auto in aanrijding met de rechterachterzijde van de aanhangwagen. Op het wegdek zijn geen remsporen van de Renault aangetroffen. [slachtoffer] is bekneld geraakt in zijn auto en hij moest door personeel van de brandweer daaruit worden bevrijd.

De zich zijwaarts op de rijbaan bevindende aanhangwagen was slecht zichtbaar. Uit de het proces-verbaal VerkeersOngevalsAnalyse is gebleken dat de aanhangwagen was voorzien van de voorgeschreven reflectoren aan de zijkant. In het dossier bevindt zich een foto (7) die een beeld geeft van de aangetroffen situatie ter plaatse, gezien vanuit de rijrichting van de Renault. De gele blokpijlen geven de 3 aanwezige reflectoren weer, welke op de zijkant van de aanhanger waren aangebracht. Op deze foto is de slechte zichtbaarheid van deze aanhangwagen te zien voor zijwaarts naderend verkeer. Indien men achter deze aanhangwagen rijdt, is de (LED) verlichting wel goed zichtbaar (foto 11 en 13), maar de verlichting aan de achterzijde was niet zichtbaar voor het zijwaarts naderende verkeer (blauwe pijl op foto 12).

Als gevolg van de aanrijding heeft [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel opgelopen te weten:

- de linker heupkop was uit de kom en er was een breuk van de linker heupkom
- verder had hij oppervlakkige ontvellingen
- een breuk in rib 2 tot en met 6 rechts zonder verplaatsing van de botdelen
- een longkneuzing beiderzijds.

Uit het aanvullend proces-verbaal van 25 september 2019 met informatie over de fysieke gesteldheid van het slachtoffer blijkt dat hij op 25 september 2019, bijna zeven maanden na het ongeval, als gevolg van het ongeval zijn beroep en normale bezigheden nog niet heeft kunnen uitoefenen.

4.2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT