Uitspraak Nº 08/207392-19, 08/003067-19, 08/087062-18 en 08/262140-19 (P) (t.t.z. gevoegd). Rechtbank Overijssel, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/207392-19, 08/003067-19, 08/087062-18 en 08/262140-19 (P)
(t.t.z. gevoegd)

Datum vonnis: 28 juli 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 juli 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr.
M. Hoekstra en van wat door verdachte en de raadsman mr. D.L.A.M. Pluijmakers, advocaat te Apeldoorn, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Voor de leesbaarheid van dit vonnis nummert de rechtbank de feiten van parketnummer 08/207392-19 als feit 1, 2, en 3, de feiten van parketnummer 08/003067-19 als feit 4 en 5, het feit van parketnummer 08/087062-18 als feit 6 en het feit van parketnummer 08/262140-19 als feit 7.

De verdenking komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 26 augustus 2019 met een ander of alleen [slachtoffer 1] van zijn vrijheid heeft beroofd;

feit 2: op 26 augustus 2019 met een ander of alleen (primair) [slachtoffer 1] heeft afgeperst dan wel (subsidiar) heeft beroofd;

feit 3: zich op 13 augustus 2019 schuldig heeft gemaakt aan (primair) poging doodslag, dan wel (subsidiair) zware mishandeling, dan wel (meer subsidiair) poging tot zware mishandeling dan wel (meest subsidiair) mishandeling van [slachtoffer 2] ;

feit 4: op 6 januari 2019 twee politieagenten heeft beledigd;

feit 5: op 6 januari 2019 zich heeft verzet bij zijn aanhouding;

feit 6: op 2 mei 2018 een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft beledigd;

feit 7: op 31 juli 2019 een stroomstootwapen in zijn bezit heeft had.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

[slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te

voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te stappen en plaats nemen op een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

2 primair

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of

bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van

- een iPhone en/of

- een riem en/of

- een t-shirt en/of

- een fietssleutel en/of

- een paar (sport)schoenen (merk: Cruyff),

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer 1] of aan een derde

toebehoorde, door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te

voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te stappen en plaats nemen op een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

2 subsidiair

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een iPhone en/of

- een riem en/of

- een t-shirt en/of

- een fietssleutel en/of

- een paar (sport)schoenen (merk: Cruyff),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 1] , terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen deze [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te

voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te laten stappen en plaats nemen op een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

3 primair

hij op of omstreeks 13 augustus 2019 te Deventer, althans in Nederland, Ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 2] opzettelijk van het leven te beroven

- die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) op/tegen het hoofd en/of lichaam te

stompen en/of te slaan en/of schoppen en/of

- die [slachtoffer 2] aan zijn haren te trekken en/of

- die [slachtoffer 2] een of meerdere knietjes tegen het lichaam te geven

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 subsidiair

hij op of omstreeks 13 augustus 2019 te Deventer, althans in Nederland aan [slachtoffer 2]

opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten

- een gescheurde en/of gekneusde milt en/of

- een klaplong (links) en/of een kneuzing van de long (links) en/of

- een gekneusde en/of beschadigde nier (links) en/of

- een gebroken rib (links) en/of

- een dik en/of blauw oog (rechts) en/of

- één of meerdere blauwe plekken en/of (schaaf)wonden over het lichaam

heeft toegebracht door

- die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of lichaam te stompen en/of

te slaan en/of schoppen en/of

- die [slachtoffer 2] aan zijn haren te trekken en/of

- die [slachtoffer 2] een of meerdere knietjes tegen het lichaam te geven;

3 meer subsidiair

hij op of omstreeks 13 augustus 2019 te Deventer, althans in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of die [slachtoffer 2] aan zijn haren heeft getrokken en/of die [slachtoffer 2] knietjes op het lichaam heeft gegeven terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 meest subsidiair

hij op of omstreeks 13 augustus 2019 te Deventer, althans in Nederland [slachtoffer 2] heeft mishandeld door
- die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of lichaam te stompen en/of

te slaan en/of schoppen en/of

- die [slachtoffer 2] aan zijn haren te trekken en/of

- die [slachtoffer 2] een of meerdere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT