Uitspraak Nº 08-223993-19, 08-249833-18, 96-136564-19, 96-139920-19, 96-022812-19, 08-135470-19, 08-021500-20, 08-196856-19, 08-207241-19 en 08-109659-19 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-07-21

Datum uitspraak:2020/07/21
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08-223993-19, 08-249833-18, 96-136564-19, 96-139920-19, 96-022812-19, 08-135470-19, 08-021500-20, 08-196856-19, 08-207241-19 en 08-109659-19 (P)

Datum vonnis: 21 juli 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1985 in [geboorteplaats] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende te P.I. Zwolle (afdeling GHB).

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 22 juni 2020, 29 juni 2020 en 7 juli 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. S. Leusink en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. M. van Leussen, advocaat te Oldenzaal, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

parketnummer 08-223993-18

feit 1: op 13 maart 2018 in Enschede heeft geprobeerd om een fiets te stelen;

feit 2: op 13 maart 2018 opzettelijk 6,58 gram amfetamine bij zich had;

parketnummer 08-249833-18

op 27 september 2018 in Losser een fiets heeft gestolen;

parketnummer 96-136564-19

op 17 januari 2019 in Enschede onder invloed van harddrugs een personenauto heeft bestuurd;

parketnummer 96-139920-19

op 12 januari 2019 in Enschede onder invloed van harddrugs een personenauto heeft bestuurd;

parketnummer 96-022812-19

op 12 december 2018 in Enschede onder invloed van harddrugs een personenauto heeft bestuurd;

parketnummer 08-135470-19

op 24 januari 2019 in Enschede opzettelijk harddrugs onder meer heeft vervoerd dan wel bij zich had;

parketnummer 08-021500-20

op 13 juni 2019 in Enschede opzettelijk harddrugs onder meer heeft vervoerd dan wel bij zich had;

parketnummer 08-195856-19

feit 1: op 15 augustus 2019 in Enschede een taser voorhanden heeft gehad;

feit 2: op 15 augustus 2019 in Enschede een boksbeugel voorhanden heeft gehad;

parketnummer 08-207241-19

op 28 augustus 2019 in Enschede opzettelijk politieagenten heeft beledigd;

parketnummer 08-109659-19

op 2 mei 2019 in Enschede een aan hem opgelegd tijdelijk huisverbod heeft overtreden.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

Parketnummer 08-223993-18

1.

hij op of omstreeks 13 maart 2018 te Enschede

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

een fiets, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander

toebehoorde, te weten aan een onbekend gebleven persoon, in ieder

geval een ander dan verdachte,

weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak en/of verbreking,

heeft gevoeld of de fiets op slot stond en/of heeft geprobeerd het

fietsslot open te breken, al dan niet met gereedschap,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 13 maart 2018 te Enschede

opzettelijk

aanwezig heeft gehad

ongeveer 6,58 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende amfetamine, zijnde amfetamine

een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Parketnummer 08-249833-18

hij op of omstreeks 27 september 2018 te Losser een fiets (witte Batavus

Mambo Spring), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een

ander toebehoorde, te weten aan [aangever] , heeft weggenomen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

Parketnummer 96-136564-19

hij op of omstreeks 17 januari 2019 te Enschede, een voertuig, te weten

een personenauto, heeft bestuurd, na gebruik van meer in artikel 2, bij

het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer,

aangewezen stoffen als groep, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de

Wegenverkeerswet 1994, te weten amfetamine en/of methamfetamine,

terwijl ingevolge een onderzoek in de zin van artikel 8 van de WVW94,

het totale gehalte in zijn bloed van de bij die stoffen vermelde meetbare

stoffen 294 microgram groep amfetamineachtigen per liter bloed

bedroeg, zijnde hoger dan het totale gehalte van de in artikel 3 van het

genoemd Besluit, bij die stoffen of groep van stoffen vermelde

grenswaarde;

Parketnummer 96-139920-19

hij op of omstreeks 12 januari 2019 te Enschede een voertuig, te weten

een personenauto heeft bestuurd of als bestuurder heeft doen besturen

na gebruik van een in artikel 2, van het Besluit alcohol, drugs en

geneesmiddelen in het verkeer, aangewezen stof als bedoeld in artikel 8,

eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, te weten amfetamine, terwijl

ingevolge een onderzoek in de zin van artikel 8 van de WVW94, het

gehalte in zijn bloed van de bij die stof vermelde meetbare stof 270

microgram amfetamine per liter bloed bedroeg, zijnde hoger dan de in

artikel 3 van het genoemd Besluit, bij die stof vermelde grenswaarde;

Parketnummer 96-022812-19

hij, op of omstreeks 12 december 2018 te Enschede, een voertuig, te

weten een personenauto heeft bestuurd, na gebruik van een in artikel 2,

van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer,

aangewezen stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de

Wegenverkeerswet 1994, te weten amfetamine, terwijl ingevolge een

onderzoek in de zin van artikel 8 van de WVW94, het gehalte in zijn

bloed van de bij die stof vermelde meetbare stof 520 microgram

amfetamine per liter bloed bedroeg, zijnde hoger dan de in artikel 3 van

het genoemd Besluit, bij die stof vermelde grenswaarde;

Parketnummer 08-135470-19

hij op of omstreeks 24 januari 2019 te Enschede

opzettelijk

heeft bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt en/of vervoerd,

in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

(in totaal)

ongeveer 38,32 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende amfetamine en/of

ongeveer 1,18 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende MDMA,

zijnde amfetamine en/of MDMA

(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Parketnummer 08-021500-20

hij op of omstreeks 13 juni 2019 te Enschede

opzettelijk

heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht

en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd,

in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

ongeveer 12,86 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende MDMA en/of

ongeveer 1,50 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende cocaïne en/of

ongeveer 33,90 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende amfetamine,

zijnde MDMA en/of cocaïne en/of amfetamine

(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Parketnummer 08-195856-19

1.

hij op of omstreeks 15 augustus 2019 te Enschede

een wapen van categorie II, onder 5 van de Wet wapens en munitie, te

weten een taser,

zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot

personen weerloos konden worden gemaakt of pijn kon worden toegebracht

voorhanden heeft gehad;

2.

hij op of omstreeks 15 augustus 2019 te Enschede

een wapen van categorie I, onder 3° van de Wet wapens en munitie, te

weten een boksbeugel voorhanden heeft gehad;

Parketnummer 08-207241-19

hij op of omstreeks 28 augustus 2019 te Enschede

opzettelijk een of meerdere ambtenaren, te weten [verbalisant 1]

(hoofdagent van politie Eenheid Oost-Nederland) en/of [verbalisant 2]

(hoofdagent van politie Eenheid Oost-Nederland), gedurende of ter zake

van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in

zijn/haar/hun tegenwoordigheid, door feitelijkheden, heeft beledigd,

door een middelvinger op te steken in de richting van voornoemde

ambtenaren;

Parketnummer 08/109659-19

hij als degene aan wie door of namens de burgemeester met

toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod een huisverbod was

gegeven, derhalve als uithuisgeplaatste,

op of omstreeks 2 mei 2019 te Enschede

in strijd met dat huisverbod

de in dit verbod genoemde woning, gelegen aan [adres 1]

Enschede heeft betreden en/of zich in en/of in nabijheid van

die woning heeft opgehouden en/of contact heeft opgenomen met één

of meer van de

in dat huisverbod genoemde personen.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaken, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen
4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft - overeenkomstig de inhoud van de door hem ter zitting overgelegde pleitnota - het volgende gesteld. De per parketnummer gevoerde verweren zullen onder het kopje “4.3 Het oordeel van de rechtbank” waar nodig uitgebreider worden besproken.

Ten aanzien van de belediging onder parketnummer 08-207241-19 benadrukt de raadsman dat verdachte dit feit heeft ontkend en stelt hij dat er teveel geweld is toegepast bij de staande houding van verdachte. Ten aanzien van de overtreding van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT