Uitspraak Nº 08-952831-16 en 08-953128-17 (gevoegd ter zitting) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-01-29

Datum uitspraak:29 januari 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08-952831-16 en 08-953128-17 (gevoegd ter zitting) (P)

Datum vonnis: 29 januari 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1969 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1] ,

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 8 juni 2017, 11 juli 2017, 18 november 2019, 19 november 2019, 21 november 2019, 25 november 2019 en 15 januari 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. M. Haan en van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw mr. M.M.A.J. Goris, advocaat te Rotterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Na wijziging van de tenlastelegging van 11 juli 2017 (alleen parketnummer 08-952831-16) en wijziging van de tenlastelegging op 18 november 2019 (beide parketnummers) is aan verdachte ten laste gelegde dat:

parketnummer 08-952831-16:

1 ( [bedrijf 1] )

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 mei 2016 tot 21 maart 2017

in Almelo en/of Eindhoven en/of Rucphen en/of ’s-Hertogenbosch en/of Een en/of Meppel en/of Gasselternijveen en/of Apeldoorn en/of Deventer en/of Zaamslag en/of Sluiskil en/of De Weere en/of Boskoop en/of elders in Nederland en/of in Spanje

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] en/of [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] en/of [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] en/of [benadeelde 13] en/of één of meer andere personen

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 168.777 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk, zakelijk weergegeven, valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  op internet de website [website 1] gemaakt/laten maken en/of

 • -

  op genoemde website de mogelijkheid aangeboden, aan personen die via reguliere bankinstellingen geen hypotheek of financiering kunnen verkrijgen, om (toch) een eigen woning te kopen of gebruiken, waarbij [bedrijf 1] als hypotheekverstrekker/financier zou optreden of waarbij [bedrijf 1] deze woning zou kopen en tegen een gebruiksvergoeding ter hoogte van de reguliere hypothecaire maandlasten aan die personen ter beschikking zou stellen, en/of

 • -

  op genoemde website geadverteerd/laten adverteren met ervaringen van andere klanten en/of uitgelegd hoe het bedrijf werkt en/of contactgegevens vermeld van medewerker [alias 1 verdachte] en/of

 • -

  een bedrijfsruimte gehuurd in het bedrijfsverzamelgebouw [naam 1] in Eindhoven en/of

 • -

  in telefonische/mail/whats-app en/of persoonlijke contacten met (potentiële) klanten / bovengenoemde personen gebruik gemaakt / gebruik laten maken van verschillende namen, waaronder in elk geval: “ [alias 2 verdachte] ” en/of “ [alias 3 verdachte] ” en/of “ [alias 4 verdachte] ” en/of “ [alias 5 verdachte] ” en/of “ [alias 1 verdachte] ” en/of “ [alias 6 verdachte] ” en/of “ [alias 18 verdachte] ” en/of

 • -

  in telefonische/mail/whats-app en/of persoonlijke contacten met (potentiële) klanten / bovengenoemde personen (die niet via reguliere instellingen een hypotheek konden verkrijgen) mogelijkheden aangeboden voor de financiering van een aan te kopen woning, en/of

 • -

  in telefonische/mail/whats-app en/of persoonlijke contacten met (potentiële) klanten / bovengenoemde personen (die niet via reguliere instellingen een hypotheek konden verkrijgen) aangeboden dat [bedrijf 1] als koper zou optreden van een aan te kopen huis, waarbij de (potentiële) klanten / bovengenoemde personen gedurende een bepaalde periode gebruik mochten maken van de woning, en de (potentiële) klanten / bovengenoemde personen per jaar een gebruikersvergoeding zouden betalen, en de (potentiële) klanten / bovengenoemde personen na een bepaalde periode de mogelijkheid geboden zou worden om het huis van [bedrijf 1] (terug) te kopen, en/of

 • -

  in telefonische/mail/whats-app en/of persoonlijke contacten met bovengenoemde personen aangegeven dat de [bedrijf 1] de aanvraag in behandeling had genomen en/of dat de aanvraag was goedgekeurd en/of dat er aan het dossier werd gewerkt, en/of

 • -

  (één of meer van) bovengenoemde personen aangespoord om het/de koopovereenkomst(en) van de aan te kopen woning te tekenen en/of

 • -

  (één of meer van) bovengenoemde personen eena vaststellingsovereenkomst laten ondertekenen en/of een door/namens [bedrijf 1] ondertekende vaststellingsovereenkomst doen toekomen, en/of

 • -

  bovengenomede personen voorgehouden dat zij een bedrag als zekerheid voor de eigen bijdrage in verband met kosten koper en/of garantie voor de bijdrage kosten koper en/of onderdeel/aanbetaling van de totaal voor de overdracht te betalen eigen bijdrage en/of bijdrage kosten koper alsmede afkoop restschuld aanbetaling, dan wel als eigen bijdrage/kosten koper/borgsom/huurwaarborgsom/notariskosten/eerste maand betaling/commitment/percentage/advieskosten, althans een geldbedrag zouden moeten betalen, en/of

 • -

  zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar hypotheekverstrekker/financier,

waardoor die [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] en/of [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] en/of [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] en/of [benadeelde 13] en/of één of meer andere personen (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair ter zake dat

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 mei 2016 tot 21 maart 2017

in Almelo en/of Eindhoven en/of Rucphen en/of ’s-Hertogenbosch en/of Een en/of Meppel en/of Gasselternijveen en/of Apeldoorn en/of Deventer en/of Zaamslag en/of Sluiskil en/of De Weere en/of Boskoop en/of elders in Nederland en/of in Spanje

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk een of meer geldbedragen (van in totaal ongeveer 168.777 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] en/of [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] en/of [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] en/of [benadeelde 13] en/of één of meer andere personen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

welke geldbedragen verdachte anders dan door misdrijf, te weten als zekerheid voor de eigen bijdrage ivm kosten koper en/of garantie voor de bijdrage kosten koper en/of onderdeel/aanbetaling van de totaal voor de overdracht te betalen eigen bijdrage en/of bijdrage kosten koper alsmede afkoop restschuld aanbetaling, dan wel als eigen bijdrage/kosten koper/borgsom/huurwaarborgsom/notariskosten/eerste maand betaling/commitment/percentage/advieskosten, althans als betaling in verband met een overeenkomst tussen elk van die genoemde personen en [bedrijf 1] onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2 ( [bedrijf 2] )

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 1 mei 2015

in Almelo en/of Arnhem en/of Eindhoven en/of Yde en/of Veenendaal en/of Eibergen en/of Deventer en/of elders in Nederland en/of in Spanje

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 14] en/of [benadeelde 15] en/of [benadeelde 16] en/of [benadeelde 17] en/of [benadeelde 18] en/of [benadeelde 19] en/of [benadeelde 20] en/of [benadeelde 21] en/of [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] en/of [benadeelde 24] en/of één of meer andere personen

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 51.500 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk, zakelijk weergegeven, valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- de eenmanszaak [bedrijf 2] opgericht / laten oprichten, en/of

- bij de Kamer van Koophandel het bedrijf/de eenmanszaak [bedrijf 2] (gericht op de verkoop/verhuur van appartementen in Spanje) ingeschreven / laten inschrijven, en/of

- een bedrijfsruimte gehuurd / laten huren in een bedrijfsverzamelgebouw in Arnhem, en/of

- via internet op websites voor werkzoekenden bovengenoemde, naar werk zoekende, personen benaderd / laten benaderen met het aanbod voor een baan/functie als werknemer bij [bedrijf 2] , en/of

- op (banenwebsites) op internet (personeels)advertenties geplaatst/laten plaatsen met een aanbod voor een baan/functie m.b.t. de verkoop/verhuur van onroerend goed in Spanje, en/of

- in telefonische/email/whats-app en/of persoonlijke contacten met bovengenoemde personen gebruik gemaakt / gebruik laten maken van verschillende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT