Uitspraak Nº 08-994546-18, 08-997048-19 (gev. ttz.) en 18-994505-20 (gev. ttz.) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-05-25

Datum uitspraak:25 mei 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige economische kamer voor de behandeling van strafzaken

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummers: 08-994546-18, 08-997048-19 (gev. ttz.) en 18-994505-20 (gev. ttz.) (P)

Datum vonnis: 25 mei 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1997 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1]

nu verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Zwolle.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 10 december 2019, 2 maart 2020 en 11 mei 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Buist en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. B.J.W. Tijkotte, advocaat te Koog aan de Zaan, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte steeds, al dan niet met anderen, in verschillende juridische hoedanigheden illegaal professioneel vuurwerk, voorhanden heeft gehad en/of opgeslagen heeft gehad en/of ter beschikking heeft gesteld aan anderen:

In de zaak met parketnummer 08-994546-18: 89 flowerbeds;

In de zaak met parketnummer 08-997048-19: 72 mortierbommen en 80 vlinders;

In de zaak met parketnummer 18-994505-20:

  • -

    Feit 1: 42 mortierbommen, 161 flowerbeds, 1678 super cobra’s, 600 stuks knalvuurwerk zonder opschrift en een groot aantal stuks knalvuurwerk (TXP010, TP 2, FP 3 en/of XP4001 Mad Bull Dog);

  • -

    Feit 2: 5458 kilogram, onder meer mortierbommen, flowerbeds en knalvuurwerk, buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 3.2.1. of 3A.2.1 van het Vuurwerkbesluit.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

In de zaak met parketnummer 08-994546-18:

1

verdachte op of omstreeks 31 oktober 2018, althans in of omstreeks de maand oktober 2018, te Lichtenvoorde, in de gemeente Oost Gelre, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten : 89, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds) heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

verdachte op of omstreeks 31 oktober 2018, althans in of omstreeks de maand oktober 2018, te Lichtenvoorde, in de gemeente Oost Gelre, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten 89, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds) heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

In de zaak met parketnummer 08-997048-19:

verdachte op of omstreeks 5 oktober 2019, in de gemeente Utrecht, al dan niet

opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te

weten:

a.

- 72, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 80, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (vlinders)

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad en/of

b.

- een aantal stuks shells (mortierbommen) en/of

- een aantal stuks knalvuurwerk (vlinders)

aan een ander, te weten [medeverdachte] en/of [naam 1] ter beschikking heeft

gesteld ;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

A.

verdachte op of omstreeks 5 oktober 2019, in de gemeente Utrecht, opzettelijk,

als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel

vuurwerk, te weten:

- 72, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 80, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (vlinders)

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad

en/of

B.

verdachte op of omstreeks 5 oktober 2019, in de gemeente Utrecht, al dan niet

opzettelijk, aan een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, te

weten aan [medeverdachte] en/of aan [naam 1] professioneel vuurwerk, te

weten:

- een aantal stuks shells (mortierbommen) en/of

- een aantal stuks knalvuurwerk (vlinders)

ter beschikking heeft gesteld ;

In de zaak met parketnummer 18-994505-20:

1.

verdachte op of omstreeks 9 oktober 2019, althans in of omstreeks de maand oktober 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten:

- 42 stuks, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 161 stuks, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds)en/of

- 1678 stuks, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (Super cobra) en/of

- 600 stuks, althans een aantal stuks knalvuurwerk (geen opschriften) en/of

- een groot aantal stuks knalvuurwerk (TXP010 en/of TP 2 en/of FP3 en/of XP4001 Mad Bull Dog)

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

verdachte op of omstreeks 9 oktober 2019, althans in of omstreeks de maand oktober 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 42 stuks, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 161 stuks, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds)en/of

- 1678 stuks, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (Super cobra) en/of

- 600 stuks, althans een aantal stuks knalvuurwerk (geen opschriften) en/of

- een groot aantal stuks knalvuurwerk (TXP010 en/of TP 2 en/of FP3 en/of XP4001 Mad Bull Dog)

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[naam 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 9 oktober 2019, althans in of omstreeks de maand oktober 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten:

- 42 stuks, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 161 stuks, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds) en/of

- 1678 stuks, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (Super cobra) en/of

- 600 stuks, althans een aantal stuks knalvuurwerk (geen opschriften) en/of

- een groot aantal stuks knalvuurwerk (TXP010 en/of TP 2 en/of FP3 en/of XP4001 Mad Bull Dog)

heeft / hebben opgeslagen en/of voorhanden heeft / hebben gehad,

bij/tot het plegen van welk bovenomschreven misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van mei 2018 tot en met 9 oktober 2019, althans in 2018 en/of 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, althans in Nederland, op enigerlei wijze, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of (een) middel en/of (een) inlichting(en) heeft verschaft door toen aldaar opslagruimte, te weten een schuur / loods gelegen aan of nabij de [adres 2] ), te huren waarin dat vuurwerk door die [naam 2] en/of één of meer anderen werd opgeslagen of voorhanden werd gehad / gehouden of waarin door die Van Straten of een of meer anderen (professioneel) vuurwerk zou worden opgeslagen of voorhanden zou worden gehad/ gehouden;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[naam 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 9 oktober 2019, althans in of omstreeks de maand oktober 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 42 stuks, althans een aantal stuks, shells (mortierbommen) en/of

- 161 stuks, althans een aantal stuks, batterij enkelschotsbuizen (flowerbeds) en/of

- 1678 stuks, althans een aantal stuks, knalvuurwerk (Super cobra) en/of

- 600 stuks, althans een aantal stuks knalvuurwerk (geen opschriften) en/of

- een groot aantal stuks knalvuurwerk (TXP010 en/of TP 2 en/of FP3 en/of XP4001 Mad Bull Dog)

heeft / hebben opgeslagen en/of voorhanden heeft / hebben gehad,

bij/tot het plegen van welk bovenomschreven misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van mei 2018 tot en met 9 oktober 2019, althans in 2018 en/of 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, althans in Nederland, op enigerlei wijze, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of (een) middel en/of (een) inlichting(en) heeft verschaft door toen aldaar, opslagruimte, te weten een schuur / loods gelegen aan of nabij de [adres 2] ), te huren waarin dat vuurwerk door die [naam 2] en/of één of meer anderen werd opgeslagen of voorhanden werd gehad / gehouden of waarin door die Van Straten of een of meer anderen (professioneel) vuurwerk zou worden opgeslagen of voorhanden zou worden gehad/ gehouden;

2.

verdachte op of omstreeks 9 oktober 2019, althans in of omstreeks de maand oktober 2019, te Driebergen-Rijsenburg, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk (ongeveer) 5458 kilogram vuurwerk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT