Uitspraak Nº 08-994566-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-07-20

Datum uitspraak:20 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige economische kamer voor de behandeling van strafzaken

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08-994566-18 (P)

Datum vonnis: 20 juli 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

6 juli 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. C.V. van Overbeeke en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman

mr. E. van der Meer, advocaat te Groningen, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: professioneel vuurwerk heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

feit 2: professioneel vuurwerk aan een ander ter beschikking heeft gesteld.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

Primair

hij op of omstreeks 6 december 2018, aan de [adres] te Groningen, althans in de provincie Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, professioneel vuurwerk, te weten:

- 200 stuks, althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Spanish Crackers) en/of

- 2000 stuks, (24,50 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk,

(Cobra-traat) en/of

- 4000 stuks, (13,30 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Schweizer

kracher) en/of

- 2 stuks, (6,2 kg), althans één of meer stuks flowerbeds, (FD2024-H met

draaizon),

in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk,

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

Subsidiair

hij op of omstreeks 6 december 2018, aan de [adres] te Groningen, althans in de provincie Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 200 stuks, althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Spanish Crackers) en/of

- 2000 stuks, (24,50 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Cobra-traat) en/of

- 4000 stuks, (13,30 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Schweizer kracher) en/of

- 2 stuks, (6,2 kg), althans één of meer stuks flowerbeds, (FD2024-H met draaizon),

in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk,

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad;

2

Primair

hij op of omstreeks 6 december 2018, aan de [adres] te Groningen, althans in de provincie Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, aan een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, professioneel vuurwerk, te weten:

- 200 stuks, althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Spanish Crackers) en/of

- 1000 stuks, (12,25 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk,,(Cobra-traat)

en/of in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk,

ter beschikking heeft

gesteld;

Subsidiair

hij op of omstreeks 6 december 2018, aan de [adres] te Groningen, althans in de provincie Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 200 stuks, althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Spanish Crackers) en/of

- 1000 stuks, (12,25 kg), althans één of meer stuks knalvuurwerk, (Cobra-traat)

in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk,

ter beschikking heeft gesteld;

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen
4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het als feit 1 primair en feit 2 primair tenlastegelegde wettig en overtuigend te bewijzen. Wel dient verdachte volgens de officier van justitie te worden vrijgesproken van het in vereniging plegen van feit 1.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen bewijsverweren gevoerd.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Een verbalisant wordt in zijn privétijd in een café door een man aangesproken met de vraag of hij interesse heeft in vuurwerk. De man zegt over veel en zwaar (illegaal) vuurwerk te beschikken. Gelet op de gevaren die met het voorhanden hebben en afsteken van dergelijk vuurwerk gepaard gaan, wordt een bevel pseudokoop afgegeven.2 Vanaf 23 november 2018 probeert de pseudokoper van de politie telefonisch in contact te komen met de aanbieder. Op 25 november 2018 laat de aanbieder echter weten dat het grootspraak was en dat hij helemaal niet in vuurwerk handelt. Enkele dagen later ontvangt de pseudokoper een WhatsApp-bericht van een ander telefoonnummer. Uiteindelijk komt het tot een afspraak, waarbij de persoon een doos vlinders en een doos nitraten van acht gram aan de pseudokoper zal leveren voor een totaalprijs van € 550--.

Afgesproken wordt op 6 december 2018 op de parkeerplaats bij de [bouwmarkt] in Groningen, gelegen aan de [adres] . Op 6 december 2018 parkeren een witte bus en een donkere BMW naast het voertuig van de pseudokoper. De bestuurder van de bus stelde zich aan de pseudokoper voor als [verdachte] . De bestuurder van de BMW kwam er ook bij staan, maar stelde zich niet voor. De pseudokoper verbaliseert hierover vervolgens: ‘ ging vervolgens naar de achterzijde van de witte bus en haalde daar een vierkante doos uit. Ik opende inmiddels de kofferbak van mijn voertuig. Ik nam deze doos van hem over en zette deze doos in de kofferbak van mijn voertuig. Ik zag toen dat de bestuurder van de BMW een langwerpige doos uit zijn BMW haalde en op mij afliep. Ik pakte deze doos van hem over en legde deze doos bij de andere doos die al in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT